Nauka dla Społeczeństwa

02.06.2023
PL EN
20.02.2012 aktualizacja 20.02.2012

Międzynarodowy program HERA JRP szansą dla humanistów

<strong>Humaniści prowadzący międzynarodowe badania dotyczące idei &quot;spotkań kulturowych&quot;, mogą wziąć udział w programie badawczym HERA JRP</strong>. Wnioski w języku angielskim można składać w wersji elektronicznej przez stronę internetową www.heranet.info do 4 maja.

HERA JRP to międzynarodowy program badawczy adresowany do humanistów, finansowany przez 20 organizacji wspierających badania naukowe w Europie oraz Komisję Europejską. Ma on inicjować współpracę naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócić uwagę na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy.

Konkursy ogłaszane przez HERA JRP są przeznaczone dla naukowców z krajów, które zgłosiły akces do programu. Wśród nich, oprócz Polski, znalazły się również: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania.

O finansowanie w ramach programu mogą się starać naukowcy realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów. Druga edycja jest skierowana do uczonych prowadzących badania w obszarze "spotkań kulturowych".

"Idea spotkań kulturowych ma bardzo istotne znaczenie dla współczesnej Europy. Toczący się proces formowania się tożsamości europejskiej jest wynikiem ścierania oraz scalania się kultur, a także ich syntezy oraz przeobrażeń, jakim ulegają. Te procesy są konsekwencją m.in. wymiany myśli, rozwoju technologicznego i ekonomicznego, wymiany handlowej, wojen czy zmian politycznych" - czytamy na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN).

"Zrozumienie idei spotkań kulturowych nie jest możliwe bez zrozumienia historii oraz idei samej Europy. Ich znaczenie obejmuje zarówno wszelkie przejawy życia codziennego, jak i obszary działalności człowieka związane z ideologiami oraz instytucjami społecznymi" - czytamy w komunikacie dotyczącym konkursu.

Jak informuje NCN, do konkursu mogą być składane projekty podejmujące kwestie teoretyczne, a także koncentrujące się na bardziej szczegółowych zagadnieniach. Program zakłada analizę idei spotkań kulturowych w aspekcie przestrzennym oraz temporalnym (w jego współczesnych przejawach, a także w perspektywie historycznej).

Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia. Szczególnie zalecane jest łączenie aspektów teoretycznych i praktycznych. Mimo że projekty powinny obejmować przede wszystkim nauki humanistyczne, dopuszcza się również sięganie do innych obszarów nauki.

Łączny planowany budżet środków przeznaczonych na granty badawcze to ponad 18 milionów euro, w tym 6 milionów pochodzących z budżetu Komisji Europejskiej. Wysokość środków przekazywanych do wspólnego budżetu przez poszczególne agencje finansujące badania jest zależna od krajowych nakładów na naukę i w przypadku Polski wyniesie około 300 tys. euro.

Projekty nagrodzone przez międzynarodowy panel ekspertów będą finansowane z puli przekazanej programowi HERA JRP przez odpowiednią krajową agencję finansującą badania. W sytuacji, gdy ta pula okaże się niewystarczająca do pokrycia kosztów działalności uczonych z danego kraju w projektach, które otrzymały rekomendację ekspertów, naukowcy otrzymają wsparcie ze środków Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie: http://heranet.info/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023