Nauka dla Społeczeństwa

02.10.2022
PL EN
15.09.2009 aktualizacja 15.09.2009

Przyznano Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza

<strong>Historyk Jarosław Pałka został laureatem nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza za książkę pt. &quot;Generał Stefan Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa&quot;.</strong> Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza, historyka i badacza dziejów najnowszych, jest przyznawana przez Fundacją jego imienia autorowi najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II wojny światowej. W tym roku została przyznana po raz pierwszy.

"Zależało nam bardzo, by była to nagroda dla młodych historyków, ułatwiająca im swoiste przebicie się i start w zawodzie, ponieważ kwestie te były bardzo istotne dla mojego ojca. Ważny był dla niego także zapis o przystępnym języku, gdyż uważał, że książki historyczne powinny być adresowane do szerszego grona niż tylko kilku kolegów, którzy zrozumieją żargon" - mówił syn patrona nagrody, Maciej Strzembosz.

W konkursie mogły wziąć udział wyłącznie debiutanckie lub drugie w dorobku twórcy książki. Musiały być one wyłącznie dziełem oryginalnej pracy autora oraz wynikiem jego własnych badań, napisanym w języku polskim, przystępnym stylem literackim, zrozumiałym - jak zaznaczyli organizatorzy konkursu - dla "przeciętnie wykształconego człowieka". Książki musiały być wydane nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym rozstrzygnięcie danej edycji konkursu. W pierwszej edycji wyjątkowo dopuszczono zgłaszanie książek wydanych dwa lata przed jej rozpoczęciem.

"Zwycięska publikacja to dobrze, rzetelnie napisana książka, oparta na solidnej kwerendzie. Wykład jest swobodny, potoczysty, choć szczegółowy, język żywy, a narracja swobodna. Wartości tej książce dodaje także osoba bohatera, osoby o nietuzinkowym życiorysie, który został przedstawiony przez autora w sposób niezwykle dyskretny, a równocześnie dobitny" - podkreślił jeden z członków jury konkursu, prof. Andrzej Paczkowski.

W I etapie konkursu trwającym od 1 stycznia do 30 kwietnia każdy z członków jury oceniał wybrane przez siebie książki spośród zgłoszonych, a następnie nominował jedną z nich do nagrody. Nominacje mogła zgłaszać również Rada Fundacji. Podczas II etapu (od 1 maja do 10 września) członkowie jury zapoznali się ze wszystkimi nominowanymi książkami i w głosowaniu wybrali zwycięzcę nagrody, która wyniosła 20 tys. zł i została wręczona w dniu urodzin jej patrona - 11 września.

W tegorocznej edycji konkursu przeprowadzonej we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, spośród 18 nadesłanych na konkurs książek do nagrody nominowano pięć z nich: "Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w Powstaniu Warszawskim" Grzegorza Jasińskiego, "Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956" Larysy Mikhailik (Larysy Michajlik), "Konstanty Turowski. Życie. Działalność. Myśl społeczno-polityczna" Jarosława Rabińskiego, "Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970" Rafała Reczka oraz publikację zwycięską.

"Do napisania tej książki skłoniła mnie przede wszystkim chęć przedstawienia kontrowersji, jakie wzbudza postać gen. Mossora. Drugim bodźcem były wykłady magisterskie prof. Poksińskiego, który niezwykle interesująco opowiadał o jego losach. Podczas pisania korzystałem później z jego osobistego archiwum oraz z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych i Instytutu Sikorskiego w Londynie. Jestem bardzo wzruszony otrzymaną nagrodą i stanowi ona dla mnie bodziec do dalszej pracy" - powiedział PAP laureat nagrody.

W skład jury nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza weszli: ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (przewodniczący), Irena Lasota, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Tomasz Szarota oraz dr hab. Marek Wierzbicki (sekretarz nagrody). AKN

PAP - Nauka w Polsce

hes/ gma/ bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022