Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
17.12.2023 aktualizacja 17.12.2023

Zimowe konkursy NCN: SONATINA i DAINA otwarte

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Badacze po doktoracie i naukowcy planujący współpracę z partnerami z Litwy mogą już składać wnioski w konkursach SONATINA 8 i DAINA 3. Budżet na granty wynosi 36 mln zł - poinformowało Narodowe Centrum Nauki.

Laureatki i laureaci zimowych konkursów NCN, którzy chcą pracować w Polsce, otrzymają finansowanie na badania podstawowe. Projekty mogą obejmować prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W przypadku SONATINY projekt może dotyczyć również badań aplikacyjnych.

Wnioski można składać od 18 grudnia do 15 marca 2024 roku.

Ósma edycja SONATINY jest skierowana do naukowców, którym stopień doktora został nadany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku. Wnioskodawcą może być również badacz, który zobowiąże się do uzyskania stopnia doktora do końca czerwca 2024 roku. Oprócz prowadzenia badań naukowych w Polsce laureaci konkursu będą mogli odbyć staże trwające od 3 do 6 miesięcy w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty SONATINA można planować na dwa lub trzy lata.

Trzecia edycja konkursu DAINA jest realizowana we współpracy z Litewską Radą Naukową (RCL). W konkursie mogą brać udział polskie naukowczynie i naukowcy, którzy planują realizację badań we współpracy z partnerami z Litwy. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień doktora i posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku albo przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe, w zależności od reprezentowanego obszaru nauki. Projekty DAINA należy rozplanować na trzy lata. Maksymalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu to 1 mln zł.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu DAINA wyłoniono 27 projektów o łącznej wartości niemal 26,5 mln zł. Opisy tematów, nad którymi pracowały lub nadal pracują zwycięskie zespoły są dostępne w bazie projektów NCN.

Wnioski w konkursach SONATINA i DAINA można składać z ramienia podmiotu, w którym jest się zatrudnionym, ale także jako osoba fizyczna. Oceniać je będą eksperci wybierani przez Radę NCN według kryteriów doskonałości naukowej i braku konfliktu interesów. Skład zespołu zostanie dobrany dopiero po zamknięciu naboru tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał liczbę i tematykę wniosków złożonych w konkursie. Dodatkowo w konkursie SONATINA planowana jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu. W przypadku DAINY skład zespołu będzie ustalany wspólnie przez NCN i RCL.

Wyniki będą znane do końca września 2024 r. w przypadku SONATINY oraz do końca listopada 2024 r. w przypadku konkursu DAINA.

Szczegółowe informacje na stronie NCN.

Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024