Nauka dla Społeczeństwa

03.03.2024
PL EN
01.12.2023 aktualizacja 01.12.2023

MEiN: prawie 30 mln zł na program WF z AWF w 2024 r.

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

W 2024 r. ruszy kolejna edycja programu WF z AWF, poświęconego szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej; jego budżet wyniesie prawie 30 mln zł - podano w czwartek na stronie resortu edukacji i nauki.

W 2024 r. ruszy kolejna edycja programu WF z AWF. Inicjatywa, jak podano, jest realizowana we współpracy MEiN oraz Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawie.

Łączny koszt realizacji zadania w 2024 r., jak poinformowało MEiN, wyniesie 29 997 220,00 zł.

Główne cele tej inicjatywy to, jak wskazano, poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów, wdrożenie regularnej, wewnętrznej potrzeby uczestniczenia w zajęciach ruchowych, a także budowanie świadomości dotyczącej korzyści płynących z regularnych zajęć sportowych.

MEiN podkreśliło, że bardzo ważnym i innowacyjnym elementem działań będzie wprowadzenie i upowszechnienie koncepcji alfabetu ruchowego - procesu nabywania umiejętności fizycznego (ruchowego) "czytania i pisania", czyli umiejętności bycia aktywnym.

W ramach programu, AWF planuje m.in. wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców, a także wdrażanie i monitorowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS).

AWF chce też wdrażać do szkół (szkoły z certyfikatem) polskiej wersji Oceny Alfabetu Ruchowego (PAPL – Polish Assessment Physical Literacy) "jako narzędzia do śledzenia postępów w umiejętnościach fizycznego +czytania i pisania+" dzieci w wieku 8-12 lat oraz promować i wdrażać świadomość "potrzeby regularnej aktywności fizycznej potrzeby ruchu, działań prozdrowotnych i idei alfabetu ruchowego w społeczeństwie".

Wśród planowanych efektów realizacji programu, MEiN wskazało m.in. zorganizowanie i zlecenie 350 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów, przeprowadzenie ankiet kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych, dotyczących aspektów zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych uczestników zajęć, modyfikacja portalu WF z AWF, wprowadzenie narzędzia do Oceny Alfabetu Ruchowego. Tu, jak dodał resort, "rezultatem badań będzie wskazanie aktualnego stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży i jej uwarunkowań, fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie oraz poziomu wykształcenia fizycznego (alfabetyzacji ruchowej), a na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań w przyszłości mających na celu poprawę kondycji fizycznej i zdrowia dzieci i młodzieży".

Pierwsza edycja projektu - jak podało MEiN - odbyła się w 2021 r., a jej celem było "ograniczenie negatywnych skutków pandemii". Projekt, jak podkreślono, został bardzo dobrze przyjęty przez nauczycieli i uczniów; w 2023 r. projekt ewoluował w kierunku działań profilaktycznych, upowszechniających potrzebę regularnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz budowania świadomości w zakresie korzyści, jakie przynosi regularna aktywność fizyczna. Ponadto, opracowano konkretne rekomendacje i wytyczne, które przedstawiono w postaci tzw. "Piątki dla aktywności fizycznej i zdrowia" - zaznaczył resort.

MEiN oceniło, że "projekt na przestrzeni trzech lat odniósł ogromny sukces". Wskazano, że to ponad 31 tys. przeszkolonych nauczycieli, 350 szkoleń w 9 ośrodkach AWF, ponad 87 proc. wysokich i bardzo wysokich ocen szkoleń, a "prawie 90 proc. nauczycieli widzi potrzebę dalszych szkoleń". (PAP)

"Jesteśmy przekonani, że powodzenie programu będzie stale rosło" - dodano.

Autorka: Paulina Kurek

pak/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024