Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2023
PL EN
14.11.2023 aktualizacja 15.11.2023

238 nowych laureatów konkursu MINIATURA 7

Siedziba NCN w Krakowie. Źródło: NCN Siedziba NCN w Krakowie. Źródło: NCN

238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Zrealizują pojedyncze działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł w jednostkach na terenie całej Polski. W konkursie przyznano łącznie 621 grantów na kwotę niemal 24,2 mln zł.

Informacje dotyczące szóstej listy rankingowej w konkursie MINIATURA 7 przekazała w poniedziałek PAP pełnomocniczka dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) ds. komunikacji Anna Korzekwa-Józefowicz.

W konkursie MINIATURA 7 na działania naukowe mogli brać udział badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach, którzy mają stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Dzięki finansowaniu z NCN początkujący naukowcy mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz przygotować założenia projektu badawczego, który zostanie złożony w przyszłości w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Jak podała pełnomocniczka, w MINIATURA 7 naukowcy mogli planować działania w postaci: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

"Laureaci wyłonieni w szóstej i zarazem ostatniej rundzie konkursu zajmują się różnorodną tematyką badawczą, ważną i aktualną dla społeczeństw i środowiska naturalnego w XXI wieku. Wśród tematów działań można odnaleźć takie jak np. funkcjonowanie człowieka w wirtualnej rzeczywistości, optymalizacja terapii chorób czy też nowatorskie metody przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego i działalności człowieka w przyrodzie" - wyliczyła Anna Korzekwa-Józefowicz.

Najliczniejszą grupę laureatów na opublikowanej liście rankingowej stanowią przedstawicielki i przedstawiciele nauk o życiu, którzy zrealizują 98 działań o wartości ponad 4,5 mln zł. Wśród nich są działania zorientowane na usprawnienie lub poszukiwanie nowych terapii chorób ludzkich, w tym nowotworów. Dr Paweł Hikisz z Uniwersytetu Łódzkiego zrealizuje badania wstępne/pilotażowe w ramach działania pt. „Pochodne pirazolin skondensowane z chromanonem lub flawanonem w terapii raka jelita grubego: analiza molekularnych aktywności przeciwnowotworowych”. Dr hab. Joanna Bogusławska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zajmie się wpływem probiotycznego szczepu L. lactis na ekspresję genów w keratynocytach, poszukując potencjału terapeutycznego w leczeniu łuszczycy.

W grupie nauk ścisłych i technicznych na liście laureatów MINIATURA 7 znalazło się 82 naukowczyń i naukowców, którzy będą pracować m.in. nad zagadnieniami związanymi z katastrofami naturalnymi lub spowodowanymi przez człowieka. Wśród finansowanych działań znalazł się staż naukowy zaplanowany przez dr. Piotra Kopkę z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Naukowiec wyjedzie do Japonii na Uniwersytet w Fukushimie, gdzie zajmie się rekonstrukcją członu źródłowego z awarii Elektrowni Jądrowej Fukushima-Daiichi z zastosowaniem systemu JRODOS oraz danych pomiarowych. Dr Emilia Karamuz zrealizuje w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk badania nad zastosowaniem nowatorskich metod pomiarowych w celu poprawy opisu i modelowania suszy. Wartość działań finansowanych w grupie ST to niemal 3,2 mln zł.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce granty MINIATURA otrzymało 58 naukowczyń i naukowców. Wśród laureatów jest dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbędzie wyjazd badawczy dotyczący przezwyciężania cyfrowych uprzedzeń, podczas którego przeprowadzi badania nad sprawiedliwością algorytmiczną w interakcjach z terapeutycznymi chatbotami. Dr Dagmara Gałajda z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zrealizuje badania wstępne/pilotażowe dotyczące zależności między dynamiką grupy, kompetencją komunikacyjną i chęcią komunikowania się, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej mowy ciała a dobrostanem studentów z Pokolenia Z w kontekście duńskiej i polskiej edukacji wyższej. Naukowcy w obszarze HS na realizację swoich działań otrzymają ponad 1,6 mln zł.

MINIATURA po raz pierwszy została ogłoszona w 2016 r. Jednym z założeń konkursu jest poszerzenie grona laureatów programów NCN, zachęcenie do udziału w nim badaczek i badaczy pracujących w mniejszych ośrodkach akademickich i zwiększenie równowagi regionalnej. We wcześniejszych sześciu edycjach konkursu NCN sfinansowało łącznie ponad 3,8 tysiąca działań naukowych.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie NCN.

bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023