Nauka dla Społeczeństwa

02.03.2024
PL EN
15.10.2023 aktualizacja 15.10.2023

Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował rok akademicki

Lublin, 16.06.2021. Budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Fot. PAP/Wojtek Jargiło Lublin, 16.06.2021. Budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Fot. PAP/Wojtek Jargiło

Około 3 tys. osób rozpoczęło kształcenie na pierwszym roku studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystej inauguracji w niedzielę nadano tytuł doktora honoris causa KUL rabinowi prof. Abrahamowi Skórce.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski w swoim wystąpieniu ocenił, że miniony rok akademicki należy zaliczyć do bardzo udanych w historii uczelni. „Ocena parametryczna jakości prowadzonej działalności naukowej przyniosła znakomity wynik ocen dyscyplin naukowych KUL. Jesteśmy w elitarnej grupie sześciu klasycznych uniwersytetów w Polsce spełniających kryteria uczelni badawczej i jednocześnie jedynym takim ośrodkiem we wschodniej części kraju” – przekazał rektor podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024.

Dodał, że uczelnia posiada obecnie 17 uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w sześciu dziedzinach naukowych.

Zdaniem rektora zainteresowanie studiami na KUL znacząco wzrosło, na co wskazują wyniki ostatniej rekrutacji, w której złożono prawie 10 tysięcy aplikacji. „Największą popularnością cieszył się nowo otwarty kierunek lekarski (25 kandydatów na jedno miejsce). Duże zainteresowanie wzbudziły także takie kierunki, jak sztuczna inteligencja, psychologia, pielęgniarstwo, kryminologia, italianistyka, filologia angielska, zarządzanie” - wymienił ks. prof. Kalinowski.

Przekazał, że KUL oferuje 104 kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. „Otworzyliśmy nowe kierunki studiów: lekarski, coaching i doradztwo kariery jako studia I stopnia, a także hispanistykę, stosunki międzynarodowe i ekologię integralną jako studia II stopnia”- dodał rektor.

Podczas niedzielnej uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa KUL rabinowi prof. Abrahamowi Skórce, który jest naukowcem, rabinem, teologiem i nauczycielem judaizmu. Dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela ks. prof. Mirosław Wróbel podkreślił, że uhonorowany rabin w swoim życiu „w sposób harmonijny łączy rozum i wiarę”. „Z jednej strony ma bardzo dobre wykształcenie w naukach ścisłych (…), a z drugiej strony jest wybitnym znawcą literatury biblijnej i rabinicznej” – mówił ks. prof. Wróbel.

Jak zaznaczył, w jego postawie widać „wyraźne dążenie do prawdy, która nie rozmywa się w subiektywnych hipotezach i apriorycznych założeniach, lecz ma swoje źródło w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba”.

Prof. Abraham Skórka urodził się w 1950 roku w Argentynie; posiada polskie korzenie – mama i babcia urodziły się w Łodzi, a ojciec w Końskich. W 1973 r. zakończył studia na wydziale chemii. Jednocześnie ukończył studia rabinackie i został rabinem. W 1979 r. uzyskał na uniwersytecie w Buenos Aires doktorat na podstawie pracy z dziedziny biofizyki. Dodatkowo studiował w żydowskim seminarium rabinicznym Jewish Theological Seminary of America w Nowym Jorku – najważniejszym ośrodku judaizmu konserwatywnego, który stara się łączyć tradycje religijne z nowoczesnością, między innymi z nauką uniwersytecką.

Od 1973 r. był rabinem kongregacji w Buenos Aires, głównie – od 1976 do 2018 r. – synagogi Benei Tikva. Był wykładowcą nie tylko w seminarium rabinicznym, ale też na uniwersytetach w Buenos Aires, a po przejściu na emeryturę w 2018 r. na uniwersytetach amerykańskich – w Filadelfii (Saint Joseph’s University, Gratz College) i obecnie w Waszyngtonie (Georgetown University).

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Kształci blisko 9 tys. studentów, z czego ponad 800 to osoby z zagranicy, z 55 krajów. Kształcenie na pierwszym roku rozpoczęło 3 tys. osób.(PAP)

autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ apiech/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024