Uczelnie i instytucje

Poznań/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza rozpoczął 105. rok akademicki

02.10.2023. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PAP/Jakub Kaczmarczyk
02.10.2023. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM), największej uczelni wyższej w Poznaniu, zainaugurowano w poniedziałek nowy rok akademicki. Uniwersytet kształci obecnie blisko 35 tys. studentów.

Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska w swoim wystąpieniu podczas poniedziałkowej inauguracji zwróciła uwagę, że miniony rok akademicki nie był łatwy dla poznańskiego uniwersytetu. "Działaliśmy w reżimie planu oszczędnościowego, który przyniósł wymierne, choć wciąż niewystarczające rezultaty. Pogłębia się pauperyzacja ludzi nauki i innych pracowników uniwersytetu – odczuwamy to bardzo boleśnie na naszej uczelni" - mówiła.

Wskazała również, że dyskusja dotyczącą przyszłości Domu Studenckiego „Jowita” - który władze uczelni postanowiły sprzedać – przyczyniła się do tego, iż "trudna sytuacja materialna studentów stała się ważnym tematem publicznej debaty".

Mówiąc o nowym roku akademickim zapewniła m.in., że uczelnia będzie kontynuować inwestycje, przede wszystkim te, sprzyjające ekologii i oszczędności energii.

Rektor przypomniała, że rozpoczynający się rok akademicki jest ostatnim rokiem kadencji władz rektorskich i dziekańskich. "Podsumowania będą udziałem rektorów i dziekanów, oceny wystawi społeczność akademicka, a refleksję powinniśmy podjąć wszyscy, by zadać sobie pytanie: jak widzimy nasz uniwersytet w przyszłości (...) wobec wyzwań współczesnego świata, w obliczu turbulentnej rzeczywistości powinniśmy na nowo zdefiniować swoją misję" - wskazała.

Prof. Kaniewska podkreśliła, że trwającemu kryzysowi migracyjnemu "towarzyszy społeczny lęk, niepewność o losy własnego kraju, o narodową tożsamość".

"Umiędzynarodowienie przestaje w tej sytuacji oznaczać tylko współpracę z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi i wymianę akademicką. Staje się pytaniem o kształt uniwersytetu w ogóle, o jego rolę i zadania. Jeżeli bowiem chcemy – a wierzę, że chcemy – być uczelnią europejską, biorącą udział w międzynarodowym życiu naukowym, liczącą się w świecie i wywierającą wpływ na jego przyszłość – musimy zadać sobie pytanie o to, jak kształcić wielokulturowe grupy studentów, jak budować mechanizmy integrujące naszych pracowników i studentów wywodzących się z często odległych rejonów świata, mówiących innymi językami, wyznających inne religie" - powiedziała rektor.

"Musimy szukać odpowiedzi na bardzo drażliwe pytanie o naszą – indywidualną i zbiorową – postawę wobec wszelkich wykluczeń, wszelkich mniejszości" - dodała.

Prof. Kaniewska nawiązała również do zaplanowanych na 15 października wyborów parlamentarnych, przytaczając w tym kontekście część apelu do członków społeczności akademickiej w Polsce wystosowanego przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego popartego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

"My, ludzie nauki, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury. Decyzje podejmowane na szczeblu parlamentarnym mają znaczący wpływ na warunki pracy, finansowanie badań, innowacje oraz na jakość całego procesu edukacji (...) Udział w procesie wyborczym jest szansą wyrażenia aspiracji cywilizacyjnych rozwijającej się Polski, w której nauka i edukacja odgrywać będą kluczową rolę" - zaznaczono w apelu.

W czasie inauguracji matematyk, prof. dr hab. Michał Karoński został uhonorowany Medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.Nagrodami Praeceptor Laureatus i Praeceptor Optimus wyróżniono z kolei najlepszych dydaktyków, a Medalami UAM wyróżniających się absolwentów. Nagrody otrzymali także najwybitniejsi studenci uczelni.

W poniedziałkowej inauguracji wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i władz samorządowych zarówno Poznania jak i regionu, a także władze wyższych uczelni wyższych ze stolicy Wielkopolski.

Według danych UAM, aktualnie na 80 kierunkach i ponad 200 specjalnościach prowadzonych przez uczelnię studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Z kolei na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1,3 tys. doktorantów.(PAP)

Szymon Kiepel

szk/ mhr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Śląskie/ Do lipca świętochłowicki szpital kształcił ponad 550 studentów kierunków medycznych

  •  Łódź, 09.08.2020. Ulica Piotrkowska o zachodzie słońca. PAP/Grzegorz Michałowski

    Premiera IV tomu monografii "Łódź poprzez wieki. Historia miasta" - w piątek

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera