Nauka dla Społeczeństwa

08.12.2023
PL EN
20.09.2023 aktualizacja 20.09.2023

MEiN: 400 mln zł na badania w konkursach NCN OPUS 26 + LAP/Weave oraz SONATA 19

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Ruszyły konkursy Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze: OPUS 26 + LAP/Weave oraz SONATA 19. Łączny budżet tych konkursów to 400 mln zł - podało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jak wskazuje MEiN, w ramach konkursów OPUS 26 + LAP/Weave oraz SONATA 19 dofinansowanie mogą otrzymać projekty badawcze prowadzone m.in. we współpracy międzynarodowej, a także przedsięwzięcia realizowane przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Konkurs OPUS 26 + LAP/Weave otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: bez udziału partnerów zagranicznych (wniosek OPUS); z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (wniosek OPUS); z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN na podstawie procedury agencji wiodącej w programie Weave) (wniosek OPUS); przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS); w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave, tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FNR lub FWO (wniosek OPUS LAP); w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS LAP).

Jak zaznacza MEiN współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 26 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do tych, które takich partnerów nie angażują.

Budżet konkursu OPUS 26 + LAP/Weave wynosi 300 mln zł.

Konkurs SONATA 19 jest przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy muszą mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki może to być przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Projekty można zaplanować na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu SONATA 19 wynosi 100 mln zł.

Wnioski w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave i SONATA 19 można składać do 15 grudnia 2023 r. wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF zgodnie z procedurą składania wniosków. W przypadku wniosków OPUS LAP każdy z zagranicznych zespołów zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie do właściwej instytucji partnerskiej.

Wyniki konkursów będą ogłaszane w częściach, ze względu na otwarcie ścieżki LAP, która wymaga akceptacji partnerów zagranicznych. Rozstrzygnięcia dla wniosków OPUS i SONATA będą znane do 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku, a wyniki dla wniosków OPUS LAP będą publikowane w miarę dokonywania akceptacji przez agencje partnerskie, najpóźniej w listopadzie 2024 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023