Od konsumpcjonizmu poprzez umiar do wartości

Kim jest współczesny asceta? Czy asceza w dzisiejszym świecie jest możliwa i jak się wyraża? Na te pytania szuka odpowiedzi Katarzyna Łukaszewska w publikacji „Asceta w świecie wartości. Aksjologiczny kontekst ascezy współczesnej”.

To książka o współczesnym znaczeniu ascezy. Autorka odwołując się m.in. do starożytnych myślicieli i późniejszych filozofów próbuje odpowiedzieć na pytanie, na jakich zasadach możliwa i potrzeba jest nam dziś ascetyczna umiejętność bycia człowiekiem umiarkowanym, zwłaszcza w obliczu zagrożeń wynikających z braku ograniczeń.

„W obliczu katastrofy ekologicznej, klęski nadmiaru rzeczy i przesytu wrażeń zdolność do ćwiczenia się w dobrowolnym samoograniczaniu nabiera wymiaru moralnego” - pisze we wstępie Łukaszewska. Jej zdaniem, „dobrowolna asceza jest dziś wyzwaniem o niebagatelnym wydźwięku etycznym”.

Podejmowana w książce problematyka dotyczy filozoficznych i etycznych wymiarów ascezy jako autoedukacyjnej i wartościotwórczej. Asceta to „człowiek świadomie, dobrowolnie i z rozwagą podejmujący się doskonalących go wysiłków ze względu na zdolność dostrzegania i postrzegania w świecie wartości”. Autorka podkreśla tutaj słowo „dobrowolnie”.

Korzysta między innymi z myśli Henryka Elzenberga (1887-1967), polskiego filozofa, aforysty, który zajmował się głównie etyką, estetyką, aksjologią i historią filozofii. Szczególną uwagę przywiązywał do „kwestii aksjologicznego uzasadnienia ascezy”. U Elzenberga asceza pojawia się jako etyczna potrzeba, która „nadaje życiu określony styl”. Wartości są motorem działania dla ascety, a nieodłącznie związana z wartościami jest sensowność. Wartości są źródłem sensu, a same koncepcje filozoficzne Elzenberga nazywane są „religią wartości”. Wiele miejsca poświęca właśnie rozważaniom na temat sensu istnienia i roli w tym wartości.

Autorka proponuje koncepcję „ascezy opartej na wewnętrznym wysiłku, dzięki któremu wpływanie na siebie, zmienianie siebie odbywa się nie poprzez odrzucanie rzeczywistości i jej wyzwań, ale dzięki pracy nad sobą, ponieważ tylko w ten sposób możemy wprowadzić jakiekolwiek realne zmiany we współczesnym świecie”.

Moją ciekawość wzbudził rozdział dotyczący psychologicznych aspektów ascezy, w którym poruszony jest np. problem ascezy w dziedzinie wypoczynku.

W drugiej części monografii znajdziemy problematykę ascezy szeroko odniesionej do przestrzeni natury, zarówno w znaczeniu troski o ekowartości, jak i naturalnego charakteru autentycznej ascezy. W książce poruszona jest również kwestia problematyki zdrowia człowieka, wysiłku fizycznego i sportowej ascezy ciała.

Znajdziemy w tej pozycji rozważania na temat miejsca ascezy we współczesnej rzeczywistości, z uwzględnieniem zagadnień konsumpcjonizmu. „W przestrzeni pełnej magicznej aury tworzonych wciąż na nowo sztucznych potrzeb rzadko kiedy gości rozsądek umiaru” - czytamy w książce.

Nie jest to pozycja łatwa, jeśli nie jest się wdrożonym w pisma filozofów, na pewno jednak ciekawa i otwierająca na filozoficzne i etyczne analizy. Dla mnie lektura ta będzie inspiracją do sięgnięcia po książki innych autorów, którzy są bogato przez Łukaszewską cytowani. Książka zachęca do współmyślenia; ochłonięcia z przesytu bezrefleksyjności i do namysłu nad znaczeniem umiaru oraz naszej etycznej kondycji.

Pozycja ukazała się nakładem Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Anna Mikołajczyk-Kłębek
 

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera