Nauka dla Społeczeństwa

16.04.2024
PL EN
04.08.2023 aktualizacja 04.08.2023

Lista beneficjentów programu Laboratoria Przyszłości została poszerzona

 09.03.2023. PAP/Mateusz Marek 09.03.2023. PAP/Mateusz Marek

Środki z rządowego programu Laboratoria Przyszłości będą mogły otrzymać także instytuty badawcze, państwowe instytucje kultury oraz organizacje harcerskie. W rozporządzeniu Rady Ministrów dot. Laboratoriów Przyszłości m.in. poszerzono listę beneficjentów programu.

Chodzi o nowe rozporządzenie w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – "Laboratoria przyszłości". Jego treść opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji z informacją, że zostało podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego 27 lipca br.

Program Laboratoria Przyszłości to program w ramach, którego organu prowadzące szkoły podstawowe mogą otrzymać środki na zakup nowoczesnego sprzętu takiego jak m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań czy stacje lutownicze. Szkoły same określają, jaki sprzęt chcą mieć zakupiony.

Obecnie wsparcie finansowe w ramach programów przysługuje organom prowadzącym: publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży; publiczną lub niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej; publiczną szkołę podstawową w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich; szkołę polską, szkołę i zespół szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rozszerzona zostanie lista beneficjantów programu o instytuty badawcze nadzorowane przez ministra edukacji i nauki, państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister edukacji i nauki oraz organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem prezydenta. Uwzględniono też szkoły podstawowe w okręgowych ośrodkach wychowawczych.

Nowe rozporządzenie daje też możliwość umożliwienie ponownego złożenia wniosku przez szkołę, która we wcześniejszym wniosku o udział w programie wnioskowała o kwotę niższą niż maksymalna kwota wsparcia finansowego, jakie mogła uzyskać w programie. Wniosek ten może dotyczyć jedynie kwoty, która wynika z różnicy między kwotą możliwego maksymalnego wsparcia finansowego dla danej szkoły i kwotą wsparcia finansowego wskazaną we wcześniejszym wniosku o udział w programie.

Rozporządzenie zawiera również rozwiązania usprawniające proces wnioskowania o środki w ramach programu oraz proces ich efektywnego wykorzystywania, jak również proces obiegu środków otrzymywanych w ramach programu, a ponadto przewiduje również zmiany porządkujące i dostosowujące, w tym zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w innych aktach prawnych.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do: 30 tys. zł – w przypadku szkół do 100 uczniów, 60 tys. zł – w przypadku szkół liczących od 101 do 200 uczniów, 70 tys. zł – w przypadku szkół liczących od 201 do 234 uczniów. Szkoły liczące 235 uczniów i więcej mogą otrzymać 300 zł na każdego ucznia. Wsparcie jest udzielane w całości z góry i bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Aby otrzymać pieniądze szkoła musi wypełnić wniosek i przesłać go do organu prowadzącego, który następnie zawnioskuje o przyznanie wsparcia do premiera za pośrednictwem właściwego wojewody. Na stronie internetowej programu jest katalog sprzętu, spośród którego szkoła może wybrać taki, jaki potrzebuje (część pozycji jest obowiązkowa).

Nowe rozporządzenie w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – "Laboratoria przyszłości" ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wówczas moc straci dotychczasowe rozporządzenie z marca 2022 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024