Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
13.07.2023 aktualizacja 13.07.2023

Olej bogaty w omega-3 przeciwdziała toksyczności pestycydów u zapylaczy

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Nowe badania sugerują, że stosowanie bogatego w kwasy omega-3 oleju u pszczół miodnych może zapobiegać zaburzeniom w pracy ich mitochondriów przez pestycydy.

Badania są częścią trwającego projektu doktoranta Hichema Menaila z Université de Moncton w New Brunswick w Kanadzie i dotyczą oleju z nawrotu polnego (Buglossoides arvensis). Olej ten produkowany jest z opatentowanej odmiany rośliny i znany jako olej Ahiflower. Wyniki zostały przedstawione podczas konferencji Society of Experimental Biology w Edynburgu.

„Pestycydy są poważnym zagrożeniem dla populacji owadów, a ponieważ owady są podstawą bogactwa i równowagi ekosystemu, jakakolwiek utrata ich różnorodności może mieć katastrofalne skutki” – skomentował Menail i dodał, że spadek liczby zapylaczy związany z pestycydami jest również ogromnym problemem dla upraw żywności na całym świecie.

Imidaklopryd, środek z grupy neonikotynoidów, jest jednym z najczęściej stosowanych insektycydów na świecie. Wraz z dwoma innymi środkami z tej grupy, imidaklopryd został zakazany przez UE w 2018 r., jednak jego stosowanie jest nadal dozwolone w innych częściach świata, w tym w USA.

„Neonikotynoidy należą do najbardziej toksycznych i szkodliwych insektycydów. Są szeroko stosowane i są bardzo trwałe w środowisku. Zatem zapobieganie narażeniu pszczół i ich zatruciom jest praktycznie niemożliwe – zwrócił uwagę Menail. - Lepszą strategią jest wzmocnienie układu odpornościowego i metabolizmu pszczół miodnych tak, aby umożliwić im przezwyciężenie zatrucia”.

Aby sprawdzić, jak badany olej wpływa na pszczoły podczas długotrwałej ekspozycji na ten neonikotynoid pszczoły karmiono roztworem cukru, który zawierał dodatkowo pestycyd, olej z nawrotu polnego lub zarówno pestycyd, jak i badany olej. Po 25 dniach takiego karmienia Menail i jego współpracownicy zbadali, jak mitochondria pszczół radzą sobie z wytwarzaniem cząsteczek ATP, czyli nośników energii wykorzystywanej przez komórki organizmu.

„Po pierwsze, wyniki potwierdziły naszą hipotezę o hamującym wpływie imidakloprydu na oddychanie mitochondrialne” - zrelacjonował Menail. - To, co było ekscytujące i w pewnym sensie zaskakujące, to natychmiastowy korzystny wpływ oleju Ahiflower na oddychanie mitochondrialne. U pszczół miodnych karmionych jednocześnie imidakloprydem i olejem z nawrotu niektóre parametry procesu powróciły do tego samego poziomu, co u pszczół z grupy kontrolnej”.

Opisane odkrycia mogą być zastosowane do stworzenia suplementów diety, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności pszczół miodnych spowodowanej przez pestycydy. „Uważamy, że ta strategia jest obiecująca” — powiedział Menail i dodał, że suplementy dla pszczół z olejem z nawrotu polnego mogłyby pozytywnie wpłynąć na produkcyjność pszczół oraz ich układ odpornościowy.(PAP)

doc/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024