Nauka dla Społeczeństwa

24.09.2023
PL EN
02.06.2023 aktualizacja 02.06.2023

Prezydent podpisał ustawę m.in. zmieniającą Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości na akademię

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

31 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta.

W komunikacie informującym o podpisaniu uchwalonej przez Sejm 14 kwietnia ustawy kancelaria przypomniała, że dokonuje ona zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.

Ustawa nowelizuje też ustawę o służbie więziennej, w której zmiany dotyczą m.in. zniesienia obowiązku odnotowania w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, każdorazowego zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na ręce, nogi albo zespolonych lub pasa obezwładniającego - przypomniała KPRP.

Nowela ogranicza dotychczasowy zakres tego obowiązku do odnotowania w Bazie jedynie przypadków prewencyjnego użycia wyżej wymienionych środków wobec osób przebywających w zakładach karnych typu zamkniętego i aresztach śledczych, gdy przebywają poza celą mieszkalną, zakładach typu półotwartego i otwartego oraz w przypadkach, gdy dyrektor zakładu karnego zwolnił daną osobę z zastosowania wobec niej środka w postaci kajdanek zakładanych na ręce - wskazała w informacji kancelaria.

Oprócz tego zmiany podpisane przez prezydenta dotyczą też procesu rekrutacji do Służby Więziennej - poszerzają postępowanie kwalifikacyjne o obowiązek poddania się przez kandydata do służby badaniu psychologicznemu, w tym testowi psychologicznemu.

Zwiększają też liczbę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do służby. Obok dotychczas uprawnionych Rejonowych Komisji Lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych do procesu rekrutacji włączeni zostaną lekarze jednostek służby medycyny pracy służby więziennej – w zakresie określania zdolności fizycznej kandydata – oraz psycholodzy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych SW – w zakresie jego zdolności psychicznej.

Ustawa rozszerza też zakres udzielania pomocy psychologicznej funkcjonariuszowi lub pracownikowi służby więziennej, na jego wniosek lub za jego zgodą, gdy uczestniczył on w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Nowe zapisy mają też usprawnić gospodarowanie zasobem kwater tymczasowych SW.

"Ponadto ustawa w przepisie nowelizującym ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. zwiększa o kwotę 66 mln zł maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym zmienianej ustawy w 2023 r., którego wykonanie monitorował będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej" - odnotowała KPRP w informacji.

Podpisany przez prezydenta dokument ustanawia też jednorazowy tryb wyboru w 2023 r. rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przez ministra sprawiedliwości.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy o wsparciu przygotowania Igrzysk Europejskich, które wejdą w życie dzień po ogłoszeniu oraz wchodzące 1 września 2023 r. zmiany nazwy szkoły wyższej na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i zasad działania jej Senatu. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ akub/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023