Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
26.05.2023 aktualizacja 26.05.2023

Dwie polskie jednostki wyróżnione za dbałość o pracowników naukowych

Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Do grona polskich laureatów HR Excellence in Research dołączył Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Wyróżnienie potwierdza najwyższe standardy w zakresie warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przejrzystych procesów rekrutacji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Jak poinformowała rzecznik prasowa uczelni, Uniwersytet Rolniczy otrzymał HR Excellence in Research 23 maja. Logo przyznawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które przy rekrutacji pracowników naukowych wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania. Są to kluczowe dokumenty europejskiej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców. Posiadanie HR Excellence in Research jest uwzględniane także w prowadzonych przez Komisję Europejskiej konkursach grantowych.

Obecnie logo posiada 97 polskich instytucji naukowych. Pierwszym laureatem wyróżnienia była w 2012 roku Fundacja na rzecz nauki Polskiej. W 2013 r. logo otrzymały Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2014-2015 dołączyły: Instytut Genetyki Roślin PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Fizyki PAN.

W 2016 r. logo otrzymały: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskie Centrum Rozwoju Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Państwowy Morski Instytut Badawczy Rybołówstwa (MIR-PIB),Uniwersytet Gdański, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Szpital Matki Polki-Instytut Badawczy, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy IUNG-PIB, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Uniwersytet Warszawski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Instytut Agrofizyki PAN, Politechnika Wrocławska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Psychologii PAN, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Technologii Elektronowej i Instytut Badań Systemowych PAN.

W 2017 r. wyróżnione zostały: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Śląska, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Politechnika Gdańska, Instytut „Pomnik Zdrowia Dziecka”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN), Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Uczelnia Vistula, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Medycznych PAN, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Instytut Kardiologii w Warszawie, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.

W 2018 r. laureatami zostały: SGH Szkoła Główna Handlowa, Akademia Morska w Gdyni, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia i Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. W 2019 r.: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny UTP i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W 2020 r.: Instytut Farmakologii PAN, Główny Instytut Górnictwa GIG, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W latach 2021 - 2022: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Bankowa, Narodowy Instytut Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Łomżyńska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Uniwersytet Rzeszowski i Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji na stronie internetowej

Nauka w Polsce - Karolina Duszczyk

kol/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023