Nauka dla Społeczeństwa

07.06.2023
PL EN
22.05.2023 aktualizacja 22.05.2023

Projekt rozporządzenia dot. limitu przyjęć na kierunki lekarskie - skierowany do konsultacji publicznych

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został skierowany do konsultacji publicznych - czytamy na stronie RCL. Zgodnie z projektem w roku akademickim 2023/2024 uczelnie będą mogły przyjąć na pierwszy rok takich studiów 322 studentów więcej niż w roku obecnym.

Informacja o poddaniu konsultacjom projektu rozporządzenia została w poniedziałek umieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ministra zdrowia określa limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2023/2024.

W Polsce działa w sumie 29 uczelni, w tym 11 nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym.

Projekt rozporządzenia określa limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w rozbiciu na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia na studiach na danym kierunku.

Jak wskazano w uzasadnieniu, limity zostały sporządzone m.in. na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, przy uwzględnieniu w szczególności możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów studiów na tych kierunkach.

Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9 725 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim wynosi 6 167 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1 729 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1 829 miejsc).

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 337 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim wynosi 818 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 221 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 298 miejsc)

Jak wyjaśniono, w roku akademickim 2023/2024 w stosunku do roku akademickiego 2022/2023 limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostały zwiększone łącznie o 322 miejsc.

Na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym – na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców – limit przyjęć został zwiększony o 393 miejsca, w tym na studia na kierunku lekarskim limit przyjęć zwiększył się o 406 miejsca, a na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym limit przyjęć zmniejszył się o 13 miejsc.

Na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym – na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – limit przyjęć został zmniejszony o 27 miejsc - zmniejszono limit przyjęć o 37 miejsc na studia na kierunku lekarskim (minister właściwy do spraw zdrowia zwiększył limit przyjęć na studia w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 29 miejsc, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmniejszył limit przyjęć na studia w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 66 miejsc), a na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym zwiększono limit przyjęć o 10 miejsc.

Natomiast na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym – na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – limit przyjęć został w sumie zmniejszony łącznie o 44 miejsc. W tym zmniejszono limit przyjęć o 50 miejsc na studia na kierunku lekarskim oraz zwiększono limit przyjęć o 6 miejsc na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

"Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest podyktowane koniecznością niezwłocznego określenia przez senaty uczelni warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, a także sposobu jej przeprowadzenia, uwzględniając przyznany limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Szybkie wejście w życie projektowanej regulacji działa na korzyść podmiotów, których dotyczy, a jej wprowadzenie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie stanowi naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego" - wyjaśniono w uzasadnieniu.(PAP)

Nauka w Polsce,  Aleksandra Kiełczykowska

ak/ ann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023