Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
16.05.2023 aktualizacja 16.05.2023

50 mln zł z na projekty służące podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej uczelni

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Na projekty służące podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej uczelni i podmiotów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich trafi 50 mln zł z Funduszy Europejskich - podało we wtorek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Są to środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) w ramach konkursu „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”.

Nabór będzie trwał od 22 maja do 17 lipca. NCBR chce wyłonić projekty, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.

Jak podało NCBR, projekty można będzie realizować samodzielnie lub w partnerstwie. Ich spodziewany efekt to uzyskanie lub podniesienie przez kadrę bądź doktorantów kwalifikacji lub kompetencji m.in. w zakresie dydaktyki, w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia, cyfrowych i na rzecz zielonej transformacji.

Pula środków przewidzianych na ten cel to 50 mln zł. O środki ubiegać się mogą uczelnie oraz jednostki naukowe.

"Konkurs +Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę+ uczy patrzeć i myśleć perspektywicznie. Wysoka jakość kształcenia, nie tylko w obliczu zmian, przed którymi obecnie stoi nasza gospodarka, zależy w ogromnej mierze od przygotowania merytorycznego i dydaktycznego kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w tym doktorantów jako przyszłych dydaktyków" – powiedział cytowany w komunikacie p.o. dyrektora NCBR dr Jacek Orzeł.

Dodał, że program stawia m.in. na podniesienie skuteczności systemów kształcenia i szkolenia w ich powiązaniu z rynkiem pracy. "Dlatego oczekujemy konkretnych efektów naszego konkursu, wyrażonych liczbą uczelni, które rzeczywiście dostosowały kształcenie do wyzwań rozwojowych polskiej gospodarki, z akcentem na zielono-cyfrową zmianę, jak również liczbą osób z kadry akademickiej oraz doktorantów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju konkretnych kompetencji lub kwalifikacji, przede wszystkim z obszaru nowoczesnej dydaktyki, zielonej transformacji i cyfryzacji" – dodał.

NCBR wskazało, że w projektach można zaplanować takie działania, jak np. udział w szkoleniach, stażach czy wizytach studyjnych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową. Dodatkowo środki mogą wspierać rozwój kadry w macierzystej uczelni bądź u partnera (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych oraz innych kompetencji merytorycznych.

NCBR jest agencją rządową, ma łączyć świat nauki i biznesu. Współfinansuje procesy B+R (badawcze i rozwojowe). Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje programy krajowe i międzynarodowe, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.(PAP)

Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ ann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023