Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
10.05.2023 aktualizacja 10.05.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 200 mln zł dla uczelni na rozwój branż istotnych dla gospodarki

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

W ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do uczelni trafi 200 mln zł na pobudzanie kierunków kształcących pod kątem branż istotnych dla rozwoju gospodarki - przekazało we wtorek NCBR. Są to środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

„Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” to pierwszy konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Jak przekazało centrum, 200 mln zł trafi do uczelni na pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport.

NCBR podało, że nabór wniosków prowadzony będzie od 15 maja do 10 lipca br. Konkurs, ukierunkowany na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji, realizowany jest w priorytecie „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). To następca programu Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest wzmacnianie nowoczesnego szkolnictwa wyższego, które trafnie odpowiada na wyzwania gospodarcze i związane z nimi potrzeby rynku pracy.

"Wszyscy rozumiemy, że nasza gospodarka nie funkcjonuje w izolacji, ale jest ściśle powiązana z globalnymi trendami i zjawiskami. Obserwujemy wyścig dotyczący rozwoju coraz bardziej zaawansowanych technologii, które chcą być odpowiedzią na zachodzące zmiany geopolityczne, prawne czy związane z zagrożeniami dla środowiska naturalnego" - zauważył cytowany w komunikacie NCBR p.o. dyrektora centrum dr Jacek Orzeł.

"Nowe technologie mają być jednym z instrumentów służących szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i pozwalających nam konkurować co najmniej na rynku europejskim. Aby je stworzyć, ale też aby w pełni wykorzystać ich możliwości, potrzebujemy specjalistów, inżynierów, fachowców zapewniających m.in. wsparcie obsługowe, analityczne czy zarządcze – zwłaszcza w kluczowych branżach" - dodał dr Orzeł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być uczelnie, realizujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które będą obejmować szereg działań, tworzących kompleksowy program wsparcia, realizowany na kierunkach studiów dotyczących wskazanych branż i zapewniający rozwój studentów oraz kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

W maju NCBR planuje ogłosić kolejny konkurs w ramach FERS - „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”. Na wsparcie projektów służących podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej uczelni i podmiotów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich będzie przeznaczonych 50 mln zł.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ksztalcenie-dla-branz. (PAP)

Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ ann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024