Nauka dla Społeczeństwa

24.09.2023
PL EN
13.04.2023 aktualizacja 13.04.2023

Komisja za zmianami w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez MSWiA

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych przyjęła w środę projekt ustawy przewidującej zmiany w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez ministra spraw wewnętrznych. Do projektu dodano zapisy wydłużające możliwość pobytu Ukraińców w Polsce do marca 2024 r.

Komisja nie zmieniła merytorycznie zasadniczego tekstu ustawy, ale dodała w nim zmiany dotyczące przedłużenia do marca 2024 r. pomocy Ukraińcom przebywającym w Polsce w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Dodano m.in. zapisy o dalszej nauce ukraińskich dzieci w szkołach do września 2024 r.

Rządowy projekt, którym w pierwszym czytaniu zajmowała się sejmowa komisja zakłada, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zostanie Akademią Pożarniczą, a Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Akademią Policji. Ma powstać też nowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie - z przekształcenia istniejącego tam Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Rządowy projekt ustawy "o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw", którym w środę wieczorem zajmowali się posłowie powstał w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany nazw mają podnieść status szkół do rangi uczelni akademickich, co pozwoli im m.in. na staranie się o środki finansowe, czy pozyskiwanie partnerów za granicą.

Projektowana ustawa co do zasady miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od ogłoszenia, a 1 października 2023 r. - z początkiem roku akademickiego - artykuły dotyczące Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

W rządowym projekcie znalazło się też kilka szczegółowych zmian dotyczących innych ustaw, m.in. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, co ma pozwolić na skorzystanie z niepodlegających zwrotowi środków z zagranicy, m.in. z UE, czy od państw EFTA. Ten artykuł wszedłby z życiem po 14 dniach od ogłoszenia ustawy - chcą autorzy.

Projekt zmienia też m.in. zasady zaliczania sprawdzianów sprawności fizycznej policjantów oraz testów ich wyszkolenia strzeleckiego. Ta część zmienianych przepisów miałaby obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Podczas pierwszego czytania przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rządem zaproponował dodatkowa zmianę w innej ustawie - o rozwiązaniach związanych z pomocą przebywającym w Polsce obywatelom Ukrainy. W związku ze zmianą unijnych przepisów poprawką do marca 2024 r. miałby zostać wydłużony okres obowiązywania przepisów pozwalających na pobyt i pomoc w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę.

Obecne przepisy w tym względzie obowiązują do sierpnia 2023 r. - tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Prosił o przyjęcie tych zmian w takiej formie, aby zmiany weszły w życie w terminie, mimo, że zgodnie z zasadami legislacji powinna ona być zgłoszona, jako osobna nowelizacja. Dodano też zapisy o możliwości dalszej nauki ukraińskich dzieci w polskich szkołach, które utrzymają obecne przepisy w tej sprawie do września 2024 r.

Posłowie przychylili się do wniosków i dodali te zmiany do tekstu projektowanej ustawy. Za przyjęciem całego projektu było 15 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Teraz projekt trafi do drugiego czytania podczas obrad plenarnych Sejmu.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ jann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023