Nauka dla Społeczeństwa

24.02.2024
PL EN
11.04.2023 aktualizacja 11.04.2023

Projekt zmian w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez MSWiA - w Sejmie

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Projekt ustawy przewidującej zmiany w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez ministra spraw wewnętrznych trafił do Sejmu. W piątek dokument umieszczono na stronach Izby. Pierwsze czytanie ma się odbyć w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Rządowy projekt ustawy "o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw" powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zostanie Akademią Pożarniczą, a Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Akademią Policji.

Nowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie - powstanie z przekształcenia istniejącego tam Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - zakłada rządowy projekt.

Zmiany nazw mają podnieść status szkół do rangi uczelni akademickich, co pozwoli im m.in. na staranie się o środki finansowe, czy pozyskiwanie partnerów za granicą.

Projektowana ustawa co do zasady miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od ogłoszenia, a 1 października 2023 r. - z początkiem roku akademickiego - artykuły dotyczące Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

W rządowym projekcie znalazło się też kilka szczegółowych zmian dotyczących innych ustaw, m.in. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, co ma pozwolić na skorzystanie z niepodlegających zwrotowi środków z zagranicy, m.in. z UE, czy od państw EFTA. Ten artykuł wszedłby z życiem po 14 dniach od ogłoszenia ustawy - chcą autorzy.

Projekt zmienia też m.in. zasady zaliczania sprawdzianów sprawności fizycznej policjantów oraz testów ich wyszkolenia strzeleckiego. Ta część zmienianych przepisów miałaby obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ jann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024