Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
31.03.2023 aktualizacja 31.03.2023

Prezes ABM zdecydował o zwiększeniu alokacji na badania w konkursie head-to-head

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Prezes ABM, dr hab. Radosław Sierpiński zdecydował o zwiększeniu pierwotnej alokacji do ponad 300 mln zł na badania w konkursie head-to-head – przekazała w czwartek Agencja Badań Medycznych.

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Jak przekazano w komunikacie, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem i liczbę złożonych w konkursie projektów badań klinicznych i eksperymentów badawczych dających szansę na poprawę sytuacji pacjentów w Polsce poprzez zwiększenie dostępności nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia prezes Agencji podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji o ponad 200 mln zł.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w konkursie otrzymało 27 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 328 883 813,11 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 11 lipca 2022 r. do 20 października 2022 r. W tym czasie wpłynęło 50 wniosków o łącznej wartości projektów 572 204 048,79 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 49 wniosków.

ABM przypomniała również, że obecnie trwa II edycja konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich, jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Pierwsza runda naboru wniosków w systemie trwa od 10 marca br. do 18 kwietnia br. Druga runda – od 18 kwietnia br. do 23 maja br.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024