Nauka dla Społeczeństwa

03.06.2023
PL EN
29.03.2023 aktualizacja 29.03.2023

Rząd w środę o zmianie nazw SGSP i WSPol na Akademię Pożarniczą i Akademię Policji

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. Zgodnie z projektem Szkoła Główna Służby Pożarniczej stanie się Akademią Pożarniczą, a Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Akademią Policji w Szczytnie.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do tego projektu ustawy, wyraz "akademia" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej, zaś zgodnie z obowiązującymi przepisami za taką można uznać uczelnię prowadzącą działalność naukową i posiadającą kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

Zarówno SGSP, jak i WSPol w Szczytnie spełniają ten warunek. "W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przeprowadzonej w 2022 r., SGSP – na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki – otrzymała kategorię naukową A+ w dyscyplinie naukowej 'nauki o bezpieczeństwie' oraz kategorię A w dyscyplinie 'inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka', natomiast WSPol w Szczytnie otrzymała kategorię naukową B+ w dyscyplinie 'nauki prawne' oraz w dyscyplinie 'nauki o bezpieczeństwie'" - czytamy w uzasadnieniu.

Według projektodawców nowe nazwy "wyróżnią SGSP i WSPol w Szczytnie spośród innych uczelni i zapewnią większą ich rozpoznawalność oraz renomę, co przełoży się na pozytywny odbiór uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz umocni ich pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego".

Nazwy "Akademia Pożarnicza" oraz "Akademia Policji w Szczytnie" - w ocenie autorów regulacji - będą "w sposób jednoznaczny identyfikować uczelnie, uwypuklając charakter ich działalności, jak również kreować zasadniczego i kluczowego ich odbiorcę".

Projekt zakłada zmiany m.in. w ustawach o Policji i o Państwowej Straży Pożarnej, w których znajdują się odniesienia do SGSP lub WSPol w Szczytnie. Wprowadzone zostaną także przepisy dostosowujące i przejściowe, które przesądzą, że kształcenie zakończone w uczelniach pod dotychczasowymi nazwami dotychczasowymi spełnia wymóg ukończenia kształcenia w uczelniach pod nowymi nazwami.

Zgodnie z najnowszą wersją projektu ustawy uczelnie zmienią nazwy pierwszego dnia miesiąca po upływie miesiąca od ogłoszenia.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska

mchom/ agzi/ jann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023