Nauka dla Społeczeństwa

28.09.2023
PL EN
01.03.2023 aktualizacja 01.03.2023

Na UŚ otwarto centrum badawcze dla nowoczesnych materiałów i nanomateriałów

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Rozwój i konsolidacja prowadzonych w regionie badań m.in. nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów – to główne zadanie nowego Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab, które 1 marca oficjalnie otwarto na Uniwersytecie Śląskim.

Centrum jest zlokalizowane w nowym budynku laboratoryjnym, w chorzowskim kampusie uczelni. Inwestycja kosztowała ponad 31,5 mln zł i była dofinansowana ze środków unijnych.

„Nowoczesne wyposażenie centrum umożliwia badanie fizykochemicznych właściwości nowoczesnych materiałów i nanomateriałów, znajdujących zastosowanie m.in. w medycynie (nowe leki i mechanizmy ich oddziaływania), farmacji (kontrolowane dostarczanie substancji aktywnych), lotnictwie (kompozyty funkcjonalne), motoryzacji (lekkie konstrukcje, baterie) czy w nowoczesnych panelach fotowoltaicznych trzeciej generacji (barwnikowe i perowskitowe panele fotowoltaiczne)” – powiedział dr inż. Marcin Libera, dyrektor SPIN-Labu.

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę: transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych, skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX i spektrometrem Ramana, mikroskop konfokalny z białym laserem oraz mikrotomograf rentgenowski. „To najnowocześniejsza aparatura dostępna na rynku, która umożliwia korelacyjne badanie materii w skali molekularnej i powiązanie właściwości materiałów z ich strukturą” – wskazał Libera.

Jak podała uczelnia, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. (PAP)

Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

akp/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023