Nauka dla Społeczeństwa

14.04.2024
PL EN
01.03.2023 aktualizacja 01.03.2023

Ogłoszono laureatów konkursu na grant onkologiczny dot. poprawy opieki nad pacjentami z rakiem trzustki

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Klinika Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii laureatami konkursu na grant onkologiczny, która ma się przyczynić do poprawy opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Jego laureatami zostały dwa ośrodki: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Klinika Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Zwycięskie projekty będą zrealizowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez firmę Servier Polska w ramach Grantu Onkologicznego Servier-CARE.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i symbolicznego wręczenia grantów odbyła się we wtorek w siedzibie Agencji Badań Medycznych. Wzięli w niej udział: prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i organizator grantu, prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii, a także prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński oraz dyrektor generalna firmy Servier Polska Joanna Drewla.

Komisja konkursowa oceniała zgłoszone prace w pięciu kryteriach: nowatorskie podejście, wykonalność projektu, możliwość wdrożenia projektu do praktyki, doświadczenie zespołu badawczego oraz poprawność kosztorysu. W konkursie mogli wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które były gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

Maksymalną liczbę punktów uzyskał projekt „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów”. Projekt będzie realizowany przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk; otrzymał on grant w wysokości 100 tys. na realizację tego przedsiewzięcia w 2023 r.

Drugie miejsce zajął projekt „Ocena radiologicznych oraz klinicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych z przerzutowym gruczolakiem trzustki”. Będzie on realizowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 50 tys. na realizację tego projektu w 2023 r.

Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych do leczenia nowotworów złośliwych i coraz częściej diagnozowaną chorobą nowotworową. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest około 4 tys. przypadków tego nowotworu, które niestety często kończą się zgonem. Liczba zachorowań na ten nowotwór wciąż równa się prawie takiej samej liczbie zgonów.

Rak trzustki to jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów - pięcioletnie przeżycia uzyskuje się w Polsce tylko u 6-7 proc. pacjentów, a rok od postawienia diagnozy przeżywa tylko 25 proc. chorych. Statystyki te nie zmieniają się od lat z powodu trudności w rozpoznaniu nowotworu w jego początkowej fazie i dużej oporności choroby na terapię.

„Bardzo się cieszę, że to właśnie rak trzustki był tematem konkursu grantowego. Wciąż jest wiele pytań, na które zarówno naukowcy, jak i my - lekarze szukamy odpowiedzi, po to aby wcześniej diagnozować i skuteczniej leczyć pacjentów z rakiem trzustki” – stwierdza w informacji przekazanej PAP prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Piotr Rutkowski.

Zaznaczył, że zwycięskie projekty są ważnym krokiem w lepszym zrozumieniu tego nowotworu, a także poprawie opieki nad pacjentami w tej szczególnie trudnej populacji chorych. „Z jednej strony stwarzają szansę na przewidywanie skuteczności terapii korzystając z modelu organoidowego, z drugiej strony być może pozwolą zidentyfikować różnice w skuteczności terapii w zależności od cech radiologicznych zmiany, tym samym budując czynnik predykcyjny ułatwiający dobór terapii do konkretnych chorych” - podkreślił podczas spotkania współtwórca i organizator konkursu.

Cytowany w komunikacie prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński powiedział, że Agencja Badań Medycznych zwraca szczególną uwagę na problem dotyczący raka trzustki i dzięki dofinansowaniom badań klinicznych w tym zakresie wspiera polskich pacjentów i klinicystów. „Przyznane dziś granty – zaznaczył - finansowane przez firmę Servier Polska są konkretnym i bardzo praktycznym przykładem wdrożenia w życie idei, która przyświeca Warsaw Health Innovation Hub, czyli inicjowaniu współpracy i partnerstw na rzecz rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Współpraca ta ma szanse realnie wspierać rozwój technologicznych i naukowych rozwiązań poprawiając opiekę nad pacjentem. W przypadku tego konkursu, właśnie pacjentów z rakiem trzustki” .

Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska, powiedziała, że tegoroczna edycja konkursu grantowego jest pierwszą z trzech zaplanowanych przez firmę. „Łącznie w trzech transzach, przez trzy kolejne lata planujemy przekazać Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu kwotę w wysokości 450 000 zł na realizację projektów proponujących innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z rakiem trzustki” - dodała.

„Wierzę, że dzięki tym projektom przyczynimy się do lepszego poznania patomechanizmów tej choroby, skuteczniejszej diagnostyki czy leczenia, po bo aby poprawić opiekę nad pacjentem z rakiem trzustki i małymi krokami coraz efektywniej zaspokajać tę niezaspokojoną dotychczas potrzebę medyczną” - podkreśliła Joanna Drewla. (PAP)

Nauka w Polsce

zbw/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024