Nauka dla Społeczeństwa

28.09.2023
PL EN
24.02.2023 aktualizacja 24.02.2023

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie onkologii dziecięcej

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie onkologii dziecięcej z Ogólnopolskiego Programu Grantowego Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” – poinformowali PAP twórcy inicjatywy.

Ogólnopolski Program Grantowy jest przygotowany przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" we współpracy merytorycznej z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju wiedzy naukowej i zwiększenie efektywności leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi w Polsce.

W ramach programu zostaną uruchomione trzy rodzaje finansowania: badań naukowych, których rezultat bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości leczenia dzieci chorych na nowotwory, stypendiów dla lekarzy, którzy chcą uzyskać́ stopień́ doktora nauk medycznych w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej oraz utworzenia przy klinikach onkologii i hematologii dziecięcej w całym kraju stanowisk administratorów danych, aby wesprzeć tworzenie ogólnopolskiej bazy danych nowotworów pediatrycznych w Polsce. Wartość wsparcia w programie w latach 2023-2030 wyniesie 8 mln 400 tys. złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie badań naukowych oraz zatrudnienie administratorów danych w klinikach rusza już 1 marca. Natomiast konkurs stypendialny dla doktorantów w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej wystartuje 1 października.

"Celem programu jest finansowanie aktywności naukowych i badawczych zwiększających efektywność́ diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych u dzieci i nastolatków oraz nakierowanych na poprawę zdrowia i jakości życia ozdrowieńców w Polsce" – mówi cytowany w informacji prasowej przewodniczący społecznej Rady Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" Grzegorz Dzik.

Każdego roku w Polsce u około 1200 dzieci diagnozuje się nowotwór. Są to głównie białaczki, a także chłoniaki, mięsaki, guzy mózgu i inne rzadko występujące nowotwory. W leczeniu nowotworów dziecięcych stosuje się międzynarodowe standardy, które przekładają się na wyleczalność sięgającą obecnie ponad 80 procent. Przed onkologią dziecięcą w Polsce stoi jednak nadal wiele wyzwań.

"Brakuje nam narzędzi i specjalistów do kompleksowej opieki nad małym pacjentem. W naszym kraju nie dysponujemy bazą danych nowotworów u dzieci i młodzieży. Mamy potrzeby kadrowe, bo wciąż jest za mało lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Wyzwaniem pozostają również badania naukowe i rozwój w tej dziedzinie medycyny. Dlatego tak ważna jest współpraca merytoryczna, której rezultatem jest Ogólnopolski Program Grantowy Fundacji +Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową+" – komentuje prof. Tomasz Szczepański, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Organizatorzy programu liczą, że w długofalowej perspektywie program przyczyni się do zwiększenia wykwalifikowanej kadry medycznej, a co za tym idzie do poprawy opieki nad dziećmi w chorobie nowotworowej. Dodatkową korzyścią będzie również zwiększenie liczby publikacji naukowych i prac doktorskich w obszarze onkologii pediatrycznej, a także możliwość realizacji doktoratów międzynarodowych, co podniesie rangę polskiej onkologii dziecięcej na świecie.

Program ma też przyczynić się do rozwoju projektów badawczych w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej, które mają na celu bezpośrednią poprawę diagnostyki i efektywności leczenia dzieci. Efektami inwestycji w ten obszar mają być również publikacje naukowe, współuczestniczenie polskich lekarzy w międzynarodowych grupach badawczych czy wymiana wiedzy podczas konferencji naukowych – krajowych i zagranicznych.

Ostatnim ważnym rezultatem programu będzie wsparcie tworzenia ogólnopolskiej bazy danych nowotworów dziecięcych, która umożliwi zbieranie danych medycznych dla celów naukowych, badawczych i statystycznych dotyczących wszystkich dzieci chorych na nowotwory w Polsce.

"Do tej pory nie mieliśmy możliwości, głównie finansowych, aby utworzyć stanowisko administratora danych przy każdej klinice onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, a jest to działanie konieczne do stworzenia ogólnopolskiego rejestru onkologii i hematologii dziecięcej. Jego powstanie umożliwi agregowanie danych do celów leczniczych, naukowych i badawczych. Tym samym przyczyni się do wzrostu skuteczności terapii, rozwoju wiedzy naukowej i zwiększy potencjał badawczy polskich naukowców" – komentuje prof. Szczepański.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Grantowego będzie możliwa dzięki zaangażowaniu społecznemu biznesu i jego wsparciu finansowemu. Głównym Partnerem Fundacji w tym obszarze jest firma HEADFOUND.

Więcej informacji o Ogólnopolskim Programie Grantowym można znaleźć na stronie http://granty.naratunek.org/. (PAP)

jjj/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023