Konkurs dla wybitnych informatyków

Adobe Stock
Adobe Stock

Informatycy, którzy mogą pochwalić się wdrożonymi systemami informatycznymi, patentami lub wybitnymi publikacjami badawczymi, mają szansę na Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do do 31 marca. Do wygrania jest po 50 tys. złotych – w kategoriach dla teoretyków i ekspertów od zastosowań.

Nagroda upamiętnia Witolda Lipskiego, pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o szerokich zainteresowaniach badawczych. Została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r.

Laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii teoretycznych aspektów informatyki został dr Filip Mazowiecki z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywcami dwóch równorzędnych nagród w kategorii zastosowań informatyki zostali dr Michał Koziarski z Politechniki Wrocławskiej i dr Mateusz Ostaszewski z Politechniki Warszawskiej.

Jak informuje organizator, Fundacja Kościuszkowska, nagroda może zostać przyznana jedynie raz. Otrzymują ja obywatele Polski mieszkający na stałe na terenie kraju i do 31 grudnia 2021 r. nie ukończyli 35 roku życia (granica wiekowa może zostać przesunięta w przypadku urlopu związanego z urodzeniem i wychowywaniem dziecka).

Kandydaci muszą mieć na koncie wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki. W dniu składania zgłoszenia do konkursu powinni być pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej albo w krajowej instytucji prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Mogą to być osoby, które otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 2 lat.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do do 31 marca w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem. 

W formularzu należy krótko opisać osiągnięcia badawcze kandydata, maksymalnie pięć najważniejszych publikacji, oraz dołączyć wymagane zgody i oświadczenia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie w formie elektronicznej listu rekomendacyjnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do publikacji współautorskich (sformułowania typu: "był inicjatorem", "wkład wszystkich autorów jest porównywalny").

Do zgłoszenia należy załączyć życiorys kandydata (CV), krótkiego opisu przebiegu pracy naukowej wraz z listą wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, patentów i wdrożonych systemów informatycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca. Pytania można kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej - email: celina.imielinska@gmail.com

Więcej informacji na stronie Nagroda im. Lipskiego — Fundacja Kościuszkowska Polska (kfpoland.org).

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    FNP przeznaczy 178 mln zł na projekty badawcze zakładające skuteczny transfer wiedzy lub technologii

  • Fot. Adobe Stock

    Minister nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera