Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
19.10.2022 aktualizacja 19.10.2022

Forum Zielonych Uniwersytetów powołane przez UMCS, UG i UWM

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego podpisały we wtorek porozumienie w sprawie powstania Forum Zielonych Uniwersytetów. Trzy uczelnie będą podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

List intencyjny w sprawie powołania Forum Zielonych Uniwersytetów popisali rektorzy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański) - poinformował UMCS w komunikacie.

Uniwersytety łączą swoje potencjały intelektualne i infrastrukturalne, by podejmować kolejne działania w obszarze celów zrównoważonego rozwoju.

W podpisanym dokumencie rektorzy UMCS, UWM i UG zobowiązali się, że zarządzane przez nich uniwersytety realizować będą swoje przedsięwzięcia w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ prowadzonych aktywności na środowisko. Forum Zielonych Uniwersytetów będzie także uważnie zarządzać zasobami oraz motywować wspólnotę akademicką do realizacji innowacyjnych projektów.

Wśród zadań, jakie przed sobą stawiają uniwersytety z Olsztyna, Gdańska i Lublina, jest także zwiększanie świadomości społeczeństwa oraz jego wpływu na dbałość o wspólne dziedzictwo przyrodnicze.

Jak ocenił prof. Przyborowski, inicjatywa to dowód na wspólnotę wartości. "Treść listu intencyjnego, a także działania, które będziemy w ślad za nim podejmować, będą się świetnie wpisywały w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w najnowszej agendzie przyjął do realizacji sześć z nich. Nie oznacza to, oczywiście, że pozostałe przestają istnieć. Tutaj powstaje doskonała szansa, by się uzupełniać, tworzyć wspólne inicjatywy i projekty w zakresie badań naukowych i edukacji naszych studentów" – podkreślił rektor UWM w Olsztynie, cytowany w komunikacie.

Poinformował także, że w planach jest wymiana kadry akademickiej oraz studentów, a także wykłady otwarte organizowane na wszystkich uniwersytetach. Nad koordynacją działań czuwać ma międzyuczelniany zespół.

"Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to priorytety w Uniwersytecie Gdańskim. Tym bardziej cieszymy się, że możemy, wspólnie z Uniwersytetem Marii Cure-Skłodowskiej, dołączyć do inicjatywy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego utworzenia Forum Zielonych Uniwersytetów" – mówił prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Liczymy, że w niedługim czasie forum rozrośnie się o kolejne ośrodki badawcze (...). Celem forum jest bowiem maksymalizacja wkładu w zrównoważony rozwój w wymiarze tak naukowo-badawczym, środowiskowym, społecznym, jak i gospodarczym" - dodał.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski podkreślał z kolei, że podpisany list intencyjny nie tylko otwiera drzwi do współpracy, ale także wpisuje się w filozofię nowoczesnego uniwersytetu, dla którego ważna jest wymiana doświadczeń i sieciowanie. "Od początku naszych wspólnych rozmów, w jakiejś mierze finalizujących się w dzisiejszej umowie, było to, żeby kontakty między nami rozwijały się szeroko, a naszym nadrzędnym hasłem było budowanie uniwersytetu bazującego na zrównoważonym rozwoju" – zaznaczył rektor UMCS.

Przypieczętowaniem rozpoczęcia współpracy było posadzenie w Kortowie, kampusie akademickim UWM, pamiątkowego dębu. "To symbol jedności tego, co dla nas najdroższe – przyszłości kreowanej w sposób zrównoważony" – mówił prof. Przyborowski.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024