Nauka dla Społeczeństwa

02.03.2024
PL EN
07.10.2022 aktualizacja 07.10.2022

NAWA przyznała blisko 600 stypendiów dla Polonii

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Niemal 600 stypendiów na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia przyznała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) dla studentów o polskich korzeniach z całego świata. Najwięcej z nich pochodzi z Białorusi.

W czwartek NAWA poinformowała o rozstrzygnięciu kolejnej edycji programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. Ma on przyciągać do ojczyzny najzdolniejszą młodzież o polskich korzeniach z różnych zakątków świata.

W tym roku przyznano blisko 600 stypendiów na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia, najwięcej dla osób z Białorusi i Ukrainy.

Dotychczas o stypendium na studia II stopnia starać się mogły tylko osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Od tej edycji mogli się też ubiegać o udział w programie młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Jak wyjaśniono w komunikacie, dotąd tę szansę mieli tylko starający się o studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie. NAWA podała, że zmiany – zgodne z postulatami środowiska akademickiego i środowisk polonijnych – miały dać szansę jak najszerszej grupie młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie.

"Chcemy, by ci młodzi ludzie pochodzący z całego świata mieli łączność z krajem swoich przodków. Dzięki programowi Anders NAWA dajemy im możliwość lepszego poznania polskiej historii, kultury i języka. To młodzi ludzie pełni pasji, chęci nauki i rozwoju. Cieszymy się, że przy okazji możemy nie tylko wzmacniać ich tożsamość narodową i sprawiać, że w przyszłości mogą stać się najlepszymi ambasadorami nie tylko kraju, ale także poziomu kształcenia polskich uczelni" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki.

Z informacji przekazanych przez NAWA wynika, że ramach naboru wniosków złożono 1548 wniosków, spośród których 1041 wniosków na stypendium było poprawnych formalnie. Wybrani spośród nich będą kształcić się na wskazanych przez siebie uczelniach w całej Polsce bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. Agencja oferuje im comiesięczne stypendium w okresie kształcenia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.

Pośród uczelni, na których wnioskodawcy deklarowali chęć podjęcia kształcenia bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024