Uczelnie i instytucje

Lublin/ Uniwersytet Medyczny zainaugurował rok akademicki 2022/2023

05.10.2022. Rektor lubelskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska (4L) podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23 w siedzibie uczelni w Lublinie. PAP/Wojtek Jargiło
05.10.2022. Rektor lubelskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska (4L) podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23 w siedzibie uczelni w Lublinie. PAP/Wojtek Jargiło

Ponad 7 tys. studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainaugurowało w środę rok akademicki 2022/2023. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział podczas uroczystości, że to może być trudny rok, jeden z najtrudniejszych w historii.

W uroczystości w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uczestniczył także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister zdrowia zwracając się do uczestników inauguracji powiedział, że to może być trudny rok akademicki, jeden z najtrudniejszych w historii. "Mamy na szczęcie już zanikający albo przynajmniej nieeskalujący covid, wojnę na Ukrainie i konsekwencje tej wojny w wymiarze ekonomicznym" – wymienił.

Jak przyznał, diametralnie zmieniają się także warunki realizacji inwestycji. Nawiązując do trwającej wojny na Ukrainie przypomniał, że przez granicę województwa przeszło ponad 2,5mln uchodźców, którzy znaleźli na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie schronienie i wsparcie. "W przeciwieństwie do różnych kryzysów migracyjnych na świecie my przyjęliśmy w domach naszych gości, bo nawet nie będę mówił +uchodźców+" – powiedział przypominając, że w Polsce nie tworzono obozów dla uchodźców, a Polacy wykazali się gościnnością i wrażliwością.

"Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest najlepszym przykładem też życzliwości i pomocy" – przyznał i wymienił formy pomocy: przyjęcie studentów z Ukrainy, udzielenia schronienia uchodźcom w budynkach akademickich, organizację punktu pomocy w Centrum Symulacji Medycznej i organizację transportów z pomocą. "Jednym z najważniejszych elementów pomocy była opieka nad pacjentami z Ukrainy" - podkreślił Niedzielski. Jako przykład wskazał klinikę okulistyki prof. Roberta Rejdaka, w której były leczone osoby ranne z Ukrainy i organizację konsyliów lekarskich między szpitalami z Ukrainy i z Lublina.

Docenił wkład uniwersytetu w poprawę standardów jakości kształcenia, wskazując na rolę prorektora prof. Kamila Torresa i wyraził wdzięczność za organizację pod auspicjami ministerstwa prac nad upraktycznieniem nauki na uczelniach medycznych. "Żebyśmy mogli coraz odważniej też myśleć o likwidacji stażu, używając argumentu, że jakość kształcenia jest wystarczająco upraktyczniona, żebyśmy mogli przyśpieszyć proces kształcenia medycznego" - powiedział minister zdrowia.

Szef MEiN pogratulował społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znakomitych wyników ewaluacji. "Gratuluję również tego, że uzasadnienia do odwołań, które pan rektor wraz ze swoimi współpracownikami sporządził, są bardzo przekonujące i na pewno przychylimy się do nich, więc wskaźniki ewaluacyjne będą jeszcze wyższe. Czekamy tylko na opinię Komisji Ewaluacji Nauki i tak to będzie zrobione" - powiedział Czarnek.

Dziękując za współpracę wskazał na program badań przesiewowych u dzieci realizowany przez zespół prorektora prof. Roberta Rejdaka i zapowiedział kontynuację prac na większą skalę także w tym roku akademickim.

Szef MEiN przyznał rację ministrowi Niedzielskiemu, że rok akademicki 2022/2023 może być jednym z trudniejszych okresów w dziejach, a wydarzenia z ostatnich dni oddzielnie mogłoby zdestabilizować cały rok w Europie. Wyraził chęć współpracy i zapowiedział rozmowy o możliwości wsparcia inwestycji realizowanych przez uniwersytet. "Mówię tu głównie o naszym szpitalu dziecięcym, jedynym w regionie, który jest nam konieczny" - powiedział dodając, że jego rozbudowa musi się zakończyć, bo jest to w "żywotnym interesie całego społeczeństwa". Po wystąpieniu wręczył rektorowi prof. Wojciechowi Załusce okolicznościowy czek na 6 mln zł.

Następnie doradca prezydenta RP Dariusz Waldemar Dudek odczytał list, w którym prezydent Andrzej Duda pozdrowił społeczność uniwersytetu i przypomniał o doniosłej roli nauki we współczesnym świecie, jej wpływie na procesy gospodarcze, społeczne, zaspakajanie potrzeb ludzkich i zwalczanie masowych zagrożeń. "Doświadczenia lat pandemii oraz roku 2022, pierwszego od II wojny światowej roku pełnoskalowej wojny w Europie, uświadamiają nam to wszystko w sposób wyjątkowy" - napisał.

Jak wskazał prezydent, Polska potrzebuje własnej nowoczesnej nauki pomagającej sprostać licznym wyzwaniom. Zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju współpracy zagranicznej i podał, że do promocji nauki polskiej w świecie powinny przyczynić się nowo powołane Akademia Kopernikańska i planowany na luty 2023 r. I Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu.

Zdaniem prezydenta, wojna tocząca się w Ukrainie zaatakowanej przez imperialną Rosję rzuca cień na wszystkie dziedziny polityki, gospodarki i życia społecznego. "Rzeczpospolita otworzyła się na uchodźców wojennych, a polskie uczelnie na ukraińskich studentów i pracowników naukowych, którzy uzyskali możliwość kontynuowania edukacji i badań w naszym kraju" - napisał. Podkreślił, że w żywotnym interesie obu państw jest jeszcze szersza i intensywna współpraca między uczonymi i ośrodkami naukowymi.

Zachęcił do podjęcia dyskusji nad obowiązującą od 2018 r. ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapewnił, że nadal będzie się wsłuchiwał w opinię środowiska akademickiego na temat tych regulacji.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego, w którym napisał, że tegorocznej inauguracji towarzyszy wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 w Lublinie. Uroczystość – wskazał premier - inicjuje "poważną, niezwykle potrzebną inwestycję". "Inwestycję, która umożliwi otrzymanie pomocy pacjentom nie tylko z makroregionu lubelskiego, ale z całego kraju, a nawet z zagranicy" - wskazał.

Szef rządu dodał, że w roku akademickim 2022/2023 działalność rozpoczyna też nowa inicjatywa - Akademia Kopernikańska, która będzie realizowała program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, przyznawanie nagród, stypendiów, grantów kopernikańskich, a także wspieranie nowej uczelni publicznej - Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Życzył wspólnocie akademickiej, żeby rozpoczynający się rok akademickim pozwolił bez żadnych utrudnień skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować najbardziej ambitne plany.

Rektor uniwersytetu prof. Wojciecha Załuski powiedział, że w tym roku akademickim naukę na uczelni rozpoczęło ponad 7 tys. studentów, w tym 1,7 tys. nowych i ponad 1 tys. anglojęzycznych. Uczelnia kształci na 16 kierunkach, w tym na nowo otwartym kierunku - psychologia kliniczna. W wyniku ewaluacji wszystkie kierunki otrzymały kategorię B+. Rektor poinformował, że złożyli odwołanie i czekają na ponowną ocenę.

Przed inauguracją odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, który podlega uczelni. Jak podano, aktualnie dializoterapią objętych jest ok. 90 pacjentów miesięcznie, natomiast realizacja inwestycji pozwoli na objęcie tym świadczeniem dodatkowo ok. 42 pacjentów miesięcznie. Zakończenie budowy planowane jest na 2024 r.

Historia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sięga 1950 r. Wtedy dwa wydziały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (medyczny i farmaceutyczny) zyskały autonomię. Początkowo zostały przekształcone w Akademię Lekarską, która po trzech miesiącach przyjęła nazwę Akademii Medycznej. W 2008 r. AM została przekształcona w UM w Lublinie.

PAP - Nauka w Polsce, Piotr Nowak

pin/ mhr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Projekt noweli ustaw o j. polskim i NAWA trafił do konsultacji

  • Fot. Adobe Stock

    Resorty zdrowia i nauki: kierunki lekarskie na uczelniach z negatywną opinią PKA - bez limitu miejsc

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera