Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
20.07.2022 aktualizacja 20.07.2022

Uniwersytet Warszawski: najpopularniejsze kierunki studiów to psychologia i zarządzanie

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Najpopularniejsze kierunki studiów wśród tegorocznych kandydatów na Uniwersytet Warszawski to psychologia, zarządzanie oraz trzy kierunki, na które kandydaci zapisywali się łącznie – ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.

We wtorek zostały ogłoszone wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także część pozostałych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Wyniki dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W systemie IRK na Uniwersytecie Warszawskim zarejestrowało się do tej pory ok. 28 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 51 tys. rejestracji.

Jak informuje biuro prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (3,1 tys. zapisanych osób); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (3 tys.), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stacjonarne, I stopnia (2,9 tys.); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (2,3 tys.); prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (2 tys.).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: orientalistyka – koreanistyka, stacjonarne, I stopnia (28 osób na jedno miejsce); orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, I stopnia (16); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (16); orientalistyka – sinologia, stacjonarne, I stopnia (15); psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (15).

Są to cząstkowe wyniki – trwają jeszcze zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz część kierunków II stopnia. Informacje dotyczące terminów rekrutacji i ogłoszenia jej wyników znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane przez komisje rekrutacyjne na wydziałach i w jednostkach od 20 lipca. Informacje o dokładnej dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

W tym roku prowadzona jest także rekrutacja dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku. Rekrutacja dotyczy zarówno pełnego cyklu kształcenia, jak i kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Jak podało biuro prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowano dodatkowych 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni). Miejsca dla kandydatów z Ukrainy zostały przygotowane poza pulą miejsc przewidzianych w zwykłym procesie rekrutacji.

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim w uproszczonym trybie. Rejestracja odbywa się w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. System został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI). Powstał przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Informacje na temat procesu rekrutacji, w tym szczegółowe zasady kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów, są dostępne również w języku ukraińskim. System jest dostępny pod adresem: https://ukraina.irk.edu.pl – przy rekrutacji kandydatów z Ukrainy korzystają z niego także inne polskie uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe.

Według wstępnych wyników, kandydaci z Ukrainy dokonali łącznie 977 rejestracji na studia na UW, w tym 871 na studia I stopnia i jednolite magisterskie, 55 na studia II stopnia oraz 51 rejestracji w trybie kontynuacji studiów. Przyjętych zostało 56 osób – 47 osób na studia I stopnia i jednolite magisterskie, 2 osoby na studia II stopnia oraz 7 osób kontynuujących studia.

Kierunki, na które kandydaci z Ukrainy dokonali najwięcej rejestracji to: stosunki międzynarodowe, stacjonarne, I stopnia (77); ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, I stopnia (57); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (55); dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, I stopnia (50); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (49).

PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023