Uczelnie i instytucje

Projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącej przyznawania środków instytutom z Sieci Badawczej Łukasiewicz

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz tworzą Centrum Łukasiewicz oraz 33 instytuty, których głównym zadaniem jest realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacja wyników ich prac.

Projektowana nowelizacja rozszerza katalog kryteriów uwzględnianych przez ministra edukacji i nauki przy przyznawaniu środków finansowych instytutom działającym w ramach sieci o: wysokość kosztów i zakładane efekty planowanych w danym instytucie na dany rok działań mających na celu optymalizację działalności instytutu w ramach sieci, a także o wysokość kosztów i zakładane efekty planowanych w instytucie na dany rok działań mających na celu zmiany organizacyjne w jego funkcjonowaniu.

"Należy zauważyć, że wykazanie planowanych w instytucie sieci na dany rok działań mających na celu optymalizację jego działalności w ramach sieci pozwoli ocenić, które z planowanych zadań instytutu Sieci są realizowane na rzecz i we współpracy z innym podmiotami należącymi do Sieci. Wyodrębnienie tych zadań oraz oszacowanie ich kosztów na podstawie wszystkich wniosków złożonych przez instytuty sieci w danym roku budżetowym pozwoli MEiN ocenić przy ustalaniu wysokości środków finansowych, jak każdy z instytutów sieci przyczyni się do ustandaryzowania określonych procesów i sposobu funkcjonowania sieci" - wyjaśniono w ocenie skutków regulacji. Wskazano też, że druga kategoria, o którą ma być rozszerzany katalog kryteriów oceny wniosków dotyczy planowanej przez instytut sieci reorganizacji.

"Uzupełnienie katalogu kryteriów (...) wpłynie bezpośrednio na definiowanie we wniosku potrzeb instytutu sieci w ramach ww. obszarów oraz ich kosztów. Wprowadzenie tych kryteriów umożliwi ocenę proponowanych działań oraz ponoszonych nakładów na etapie przyznawania środków finansowych" - podano.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe terminy na dokonanie określonych czynności związanych z procesem przyznawania środków finansowych. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, zaproponowane zmiany wynikają z dotychczasowej praktyki, która wskazuje na konieczność dostosowania przewidzianych w rozporządzeniu terminów na dokonanie poszczególnych czynności związanych z procesem przyznawania środków finansowych do rzeczywistych potrzeb podmiotów dokonujących tych czynności.

W związku z tym zmianie ulegną terminy na: 1) przekazanie przez dyrektora instytutu sieci wniosku do zaopiniowania przez prezesa Centrum Łukasiewicz – nowy termin określono na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane; 2) wydanie opinii przez prezesa w sprawie złożonego przez instytut wniosku - nowy termin określono na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane; 3) przekazanie instytutowi sieci opinii prezesa w sprawie złożonego przez ten instytut wniosku – skrócono termin z 7 do 5 dni; 4) przekazanie MEiN przez instytut sieci wniosku – nowy termin określono na dzień 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane; 5) przekazanie do zaopiniowania przez prezesa raportu – nowy termin określono na dzień 28 lutego roku następującego po roku przekazania środków finansowych; 6) wydanie opinii prezesa dotyczącej prawidłowości rozliczenia przyznanych środków finansowych - nowy termin określono na dzień 10 kwietnia roku następującego po roku przekazania środków finansowych instytutowi sieci.

"Wyznaczając nowe terminy w procesie rozpatrywania wniosków, wzięto pod uwagę, że minister wydaje decyzje o przyznaniu środków finansowych na działalność bieżącą instytutów Sieci na dany rok po przyjęciu ustawy budżetowej, która z uwagi na uwarunkowania procesu legislacyjnego zostaje zazwyczaj uchwalona w pierwszym kwartale roku. Zatem wprowadzona zmiana wyeliminuje sytuację, w której wniosek instytutu Sieci złożony do ministra (zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w październiku) byłby rozpatrywany bez wiedzy na temat wysokości środków finansowych dostępnej w kolejnym roku budżetowym" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W związku z tym w projekcie zaproponowano przepis, zgodnie z którym przesyłanie wniosków do zaopiniowania przez prezesa będzie następowało w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe zostaną przyznane.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera