Nauka dla Społeczeństwa

14.08.2022
PL EN
05.07.2022 aktualizacja 05.07.2022

MEiN wydało blisko 39 mln zł na zajęcia wyrównawcze na uczelniach

Warszawa 01.10.2014. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Fot. PAP/Jacek Turczyk Warszawa 01.10.2014. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Fot. PAP/Jacek Turczyk

89 uczelni publicznych i dwie uczelnie akademickie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymało blisko 39 mln zł na program zajęć wyrównawczych dla studentów pierwszego roku - przekazało PAP Ministerstwo Edukacji i Nauki. Skorzystało z nich ponad 23,6 tys. studentów.

W październiku 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program wsparcia dla uczelni, którego celem była organizacja zajęć wyrównawczych dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W ten sposób uczelnie miały uzupełnić program bądź pogłębić poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie trzy semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej.

PAP zapytała MEiN o szczegóły dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Z przekazanych informacji wynika, że do udziału w tej inicjatywie zgłosiło się łącznie 89 uczelni publicznych i dwie uczelnie akademickie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, tj. Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Resort wyasygnował i przekazał uczelniom na ten cel łącznie 38,75 mln zł. "Z przesłanych dotychczas do ministerstwa informacji wynika, że w dodatkowych zajęciach uczestniczyło ponad 23,6 tys. studentów. Uczelnie nie podawały natomiast liczby studentów z określonych kierunków, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych (...)" - podało MEiN.

Jedne z najwyższych kwot otrzymały m.in. Uniwersytet Warszawki (2,16 mln zł), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (ponad 1,6 mln zł) i Uniwersytet Łódzki (ok. 1,37 mln zł).

Resort przekazał, że szef MEiN zlecił również uczelniom niepublicznym realizację zajęć dodatkowych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

"72 uczelnie niepubliczne zgłosiły zainteresowanie zleceniem zadania. Z tej liczby zainteresowanych uczelni 20 uczelni niepublicznych zrezygnowało z realizacji zadania (na różnych etapach), zaś 52 uczelnie podpisały umowy. Otrzymały one łączną dotację w wysokości 2 128 000,00 zł. Ostatecznie w ramach projektu uczelnie wydatkowały 1 662 847,33 zł" - przekazał PAP resort.

Zajęcia wyrównawcze odbywały się od października do grudnia 2021 r. w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę. Sposób organizacji tych zajęć, dobór przedmiotów i niezbędnych treści programowych leżał w gestii uczelni realizujących to zadanie.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022