Nauka dla Społeczeństwa

25.03.2023
PL EN
24.05.2022 aktualizacja 24.05.2022

Narodowe Centrum Nauki przyznało niemal 740 mln zł na badania podstawowe

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Blisko 740 mln zł przyznało Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe w ramach konkursów Opus i Sonata - poinformowała agencja w poniedziałek. Do finansowania zakwalifikowano blisko 600 projektów z różnych dziedzin nauki.

Jak czytamy na stronie NCN, w rozstrzygniętych konkursach Opus i Sonata złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6 proc.

Pierwszy z rozstrzygniętych konkursów - Opus - był skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegali kryteriom oceny, wśród których znalazły się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu - wynika z informacji zamieszczonych na stronie NCN.

W konkursie Opus wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł prawie 19 proc.

Z kolei drugi z rozstrzygniętych konkursów - Sonata - skierowany był do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Miał na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Jak wynika z danych podanych przez NCN, w tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W przypadku konkursu SONATA 17 wskaźnik sukcesu wyniósł blisko 21 proc.

Najwięcej projektów w rozstrzygniętych konkursach zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – 243 projekty o wartości ponad 294,3 mln zł. Finansowanie otrzymało także 196 projektów z obszaru nauk o życiu o wartości niemal 345 mln zł oraz 150 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na kwotę ponad 100,2 mln zł.

W rozstrzygniętych konkursach naukowcy zajmą się m.in. problematyką ochrony środowiska, archeologią, historią czy genetyką.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują w dwóch etapach eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora. Każdy etap składa się z co najmniej dwóch ocen indywidualnych dla każdego wniosku oraz posiedzenia zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe wniosków rekomendowanych do finansowania. Ostateczne decyzje o finansowaniu podejmuje dyrektor NCN.

Lista rankingowa znajduje się na stronie internetowej NCN.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023