Nauka dla Społeczeństwa

26.03.2023
PL EN
09.05.2022 aktualizacja 09.05.2022

Łódź/ Przyznano pierwsze nagrody rektorów PŁ i UMed dla interuczelnianych zespołów naukowców

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Dwa zespoły złożone z naukowców Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odebrały w piątek nagrodę, po 40 tys. zł, przyznaną przez rektorów obu łódzkich uczelni za najlepsze publikacje naukowe w 2021 roku. To pierwsze tego typu wyróżnienie dla współpracujących ze sobą badaczy.

Z nagrodzonymi naukowcami spotkali się w piątek rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik i rektor Uniwersytetu Medycznego prof. n. med. Radzisław Kordek. Laureaci pierwszej edycji nagrody odebrali symboliczne czeki na 40 tys. zł oraz pamiątkowe statuetki.

"Obecnie bardzo wiele naukowych osiągnięć ma charakter interdyscyplinarny. Jak się okazuje inżynierowie i lekarze, współpracując ze sobą, osiągają rezultaty, z których możemy się cieszyć w naszym życiu, nie tylko jako pacjenci. Dziś trudno postawić wyraźną granicę, gdzie kończy się chemia, biotechnologia, informatyka, inżynieria materiałowa, a zaczyna medycyna czy też farmacja" – podkreślił rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik.

Jak dodał prof. Kordek, przyznane nagrody to to kolejny namacalny dowód efektywnej współpracy naukowców obu uczelni. "W tej międzyuczelnianej współpracy tkwi klucz do sukcesu Łodzi Akademickiej. Działając wspólnie i tworząc zróżnicowane zespoły naukowe możemy osiągnąć więcej. Mam nadzieję, że dzisiejsza nagroda będzie dla naukowców dodatkową motywacją do wspólnych naukowych przedsięwzięć" – tłumaczył.

Do konkursu wpłynęło 10 zgłoszeń. Komisja konkursowa, oceniając publikacje, brała pod uwagę wartości punktową czasopisma oraz jego pięcioletni wskaźnik cytowań IF (od ang. impact factor). Ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu przyniosło niespodziewane rozstrzygnięcie. Nagrodę za najlepszą publikację otrzymały bowiem ex aequo dwa zespoły badawcze, autorzy naukowych artykułów opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences. Publikacje łączą informatykę i nauki medyczne oraz nauki chemiczne i nauki farmaceutyczne.

W skład pierwszego nagrodzonego zespołu wchodzi dr inż. Bartosz Sakowicz z PŁ i pięciu naukowców z UMed: dr hab. n. med. Agata Sakowicz, Michalina Bralewska, Dominika E. Habrowska-Górczyńska, prof. dr hab. n. med. Agnieszka W. Piastowska-Ciesielska i dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha.

W swojej publikacji naukowcy zajęli się chorobą występującą u kobiet w ciąży, zwaną preeklampsją, a bardziej popularnie - zatruciem ciążowym, która stanowi poważne zagrożenie dla życia matki i jej dziecka. Ponieważ uważa się, że preeklampsja może być wynikiem nieprawidłowej implantacji i kształtowania się łożyska, uwaga naukowców skupia się na poznaniu mechanizmów, jakie zachodzą w komórkach łożyska w czasie choroby.

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadzili szereg doświadczeń na komercyjnie dostępnej linii komórkowej, której komórki wywodzą się z łożyska. Analiza uzyskanych wyników, wymagająca bardzo dokładnego doboru metod statystycznych, została zaproponowana i przeprowadzona przez pracowników Politechniki Łódzkiej. Badania pozwoliły na wytypowanie mechanizmu (szlaku sygnałowego), jaki zachodzi w komórkach łożyska tylko w czasie ciąży powikłanej preeklampsją. Dalsze badania pozwolą ustalić czy leki, które będą oddziaływać na ten szlak sygnałowy mogą być rozważane jako potencjalne terapeutyki w zapobieganiu lub leczeniu zjawiska preeklampsji.

Drugi nagrodzony zespół tworzą: dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, Anita Raducka i Bartłomiej Rogalewicz z PŁ oraz z UMed: dr n. farm. Paweł Kręcisz, dr n. farm. Kamila Czarnecka i prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański.

W swojej publikacji naukowcy przedstawili badania związane z poszukiwaniem nowych leków, które mogą być stosowane w walce z nowotworem płuc. Na drodze do tego celu zaprojektowali, zsyntezowali, a także dogłębnie przebadali właściwości fizykochemiczne i biologiczne dwóch nowych związków - pochodnych pirazolu, który sam w sobie posiada cenne właściwości biologiczne i jest szeroko stosowany w procesie produkcji leków. Do scharakteryzowania tych związków naukowcy wykorzystali nowoczesne techniki: rentgenografię strukturalną, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopię w podczerwieni i analizę termiczną.

Badania przeprowadzone na liniach komórkowych ludzkiego raka płuc, potwierdziły aktywność biologiczną obydwu połączeń i bardzo dobre działanie cytostatyczne, czyli niszczące komórki nowotworowe. Wykonane przez zespół analizy pozwalają zakwalifikować otrzymane substancje jako takie, które po przeprowadzeniu dalszych badań mają szansę na ich zastosowanie w lecznictwie. Wyniki badań zwracają szczególną uwagę na potencjał i możliwości, jakie stwarzają pochodne pirazolu w nowoczesnej chemii medycznej i medycynie. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023