Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
28.04.2022 aktualizacja 28.04.2022

Narodowe Centrum Nauki przyjęło Plan Równości Płci

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Narodowe Centrum Nauki przyjęło Plan Równości Płci na lata 2022-2025 - poinformowało NCN. Plan obejmuje dwa aspekty funkcjonowania Centrum – jako pracodawcy oraz instytucji finansującej badania.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan - GEP) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

Plan Równości Płci Narodowego Centrum Nauki zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci. Obejmuje dwa aspekty funkcjonowania Centrum – jako pracodawcy oraz instytucji finansującej badania.

"Dokument został opracowany przez dziesięcioosobowy zespół pracowników i członków Rady NCN oraz zaakceptowany przez Radę NCN i dyrektora Centrum. Postęp w realizacji celów opisanych w planie będzie monitorowany przez Komisję ds. równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi NCN" - czytamy w komunikacie NCN.

Planowane w GEP działania w zakresie finansowania badań obejmą m.in. uwzględnienie aspektów równości płci w formularzu wniosków o finansowanie składanych do NCN, zwiększenie świadomości wagi zagadnień równościowych w powoływaniu zespołu ekspertów NCN, procesie przyznawania Nagrody NCN oraz w działaniach informacyjnych i promocyjnych NCN.

Wśród celów NCN jako pracodawcy zapisano m.in. uwzględnienie informacji na temat płci osób zatrudnionych w raportach z działalności NCN oraz zwiększenie równowagi płci w procesie rekrutacji nowych pracowniczek i pracowników do NCN.

Jak zapewnia NCN, w ofercie Centrum są konkursy skierowane do badaczek i badaczy na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku, stażu oraz ośrodka, w którym pracują. NCN przyciąga naukowców reprezentujących różne grupy społeczne oraz aktywnie wspiera równouprawnienie płci w polskich ośrodkach akademickich, a także bierze udział w międzynarodowych inicjatywach w tym zakresie.

Plan Równości Płci jest dostępny na stronie internetowej. 

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022