Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
25.03.2022 aktualizacja 25.03.2022

Politechnika Śl. ogłosiła konkurs na stypendia dla najlepszych studentów z zagranicy

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Politechnika Śląska w Gliwicach ogłosiła konkurs na stypendia dla najlepszych studentów z zagranicy. Wysokość stypendium to 21 tys. zł brutto.

"Bardzo nam zależy na rozwoju umiędzynarodowienia Politechniki Śląskiej, ale jednocześnie także na pozyskiwaniu na uczelnię osób, które mogą rozwijać badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie. Chcemy zaprosić na naszą uczelnię osoby najwybitniejsze, by kształciły się na Politechnice Śląskiej, a w przyszłości być może także zasiliły naszą kadrę naukową, jako wybitni naukowcy" – powiedział w czwartek prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk.

"Zaoferowaliśmy zatem program adresowany do cudzoziemców, którzy ponoszą opłaty w związku z odbywaniem kształcenia w Polsce na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Biorąc pod uwagę, że koszty te mogą być dla wielu z nich wysokie, proponujemy atrakcyjne stypendium" – dodał.

W przypadku studiów I stopnia na Politechnice Śląskiej warunkiem przystąpienia do konkursu jest ukończenie szkoły średniej z notą plasującą kandydata w gronie 20 proc. najlepszych absolwentów danego rocznika szkoły w klasach o zbliżonym profilu. Studenci z zagranicy wybierający studia II stopnia na Politechnice Śląskiej powinni z kolei ukończyć studia I stopnia z najwyższą notą przewidzianą w przepisach obowiązujących w danej uczelni.

Wnioski są przyjmowane do dnia 31 października w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym oraz do dnia 31 marca w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim. Oceny wniosków dokonuje Rektorska Komisja ds. Nagród i Programów Projakościowych. Stypendium będzie wypłacane w 3 równych ratach. Pierwsza jest przekazywana do 3 miesięcy od podjęcia studiów, natomiast druga i trzecia - do dwóch miesięcy odpowiednio na drugim i trzecim semestrze.

Powstała w 1945 r. Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku – najbardziej uprzemysłowionym okręgu w Polsce. Oferuje studia w obszarze 12 dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka, automatyka, elektroniki i elektrotechnika, inżynieria chemiczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne, nauki o ziemi i środowisku, nauki o zarządzaniu i jakości. Jednostki Politechniki znajdują się w Gliwicach oraz Katowicach, Rybniku i Zabrzu. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022