Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
16.03.2022 aktualizacja 16.03.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło trzy konkursy

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Konkursy Polonez Bis dla naukowców z zagranicy, Opus – dla młodych i doświadczonych badaczy i Preludium – dla początkujących badaczy – ogłosiło we wtorek Narodowe Centrum Nauki (NCN).

We wtorek uruchomiono konkurs Polonez Bis, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Przeznaczony on jest dla zagranicznych naukowczyń i naukowców zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych – przekazało NCN.

W komunikacie podano, że o finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej.

"Do udziału w konkursie Polonez Bis 2 zapraszamy naukowczynie i naukowców, którzy z powodu zagrożenia życia lub braku możliwości prowadzenia kariery naukowej zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich krajów, w tym oczywiście badaczki i badaczy z Ukrainy" – podkreśliła Anna Korzekwa-Józefowicz z NCN.

Budżet tego programu wynosi 55 mln zł. W jego trzech naborach zostanie zrekrutowanych 120 osób, które mają doktorat lub co najmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską. Laureaci konkursu będą zatrudnieni przez polskie instytucje na dwa lata na podstawie umowy o pracę.

Z kolei nowa edycja konkursu Opus – Opus 23 – jest dla młodych i doświadczonych badaczy. Kierownikami projektu mogą być badaczki lub badacze, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania prowadzone w ramach projektów mogą być zaangażowani m.in. badacze na stanowiskach senior researcher, doktoranci i studenci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Trzeci z ogłoszonych we wtorek konkursów – Preludium – przeznaczony jest dla naukowczyń i naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową i umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30 proc. wartości projektu. Cały budżet tej edycji konkursu wynosi 30 mln zł.

Wnioski w konkursach będzie można składać do 15 czerwca do godziny 16.00.

NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

PAP - Nauka w Polsce,  Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024