Nauka dla Społeczeństwa

28.03.2023
PL EN
28.02.2022 aktualizacja 28.02.2022

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy dla doświadczonych naukowców i chcących powołać zespół

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Prestiżowy konkurs dla doświadczonych badaczek i badaczy Maestro oraz dla naukowców, którzy chcieliby powołać nowy zespół – Sonata Bis – rozstrzygnęło Narodowe Centrum Nauki. W tej edycji w sumie przyznano prawie 236 mln zł.

W piątek NCN przekazało, że rozstrzygnęło konkurs Maestro 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Zgłoszono 73 wnioski, a 9 zaakceptowano. Przyznano 33,8 mln zł.

Jak podało NCN, Maestro to konkurs dla badaczy, którzy mają w dorobku publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych i doświadczenie w kierowaniu projektami wyłonionymi w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Laureaci konkursu zrealizują swoje projekty na uniwersytetach: Gdańskim, Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wrocławskim i w trzech instytutach Polskiej Akademii Nauk – Biochemii i Biofizyki, Biologii Ssaków i Matematycznym.

Rozstrzygnięto też konkurs Sonata Bis 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby mające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Naukowcy złożyli 382 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 84 na kwotę 202 mln zł.

Wśród nagrodzonych projektów są badania dotyczące diagnostyki medycznej i zdrowia.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023