Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
25.02.2022 aktualizacja 25.02.2022

Śląskie/ Zmarł prof. Zygmunt Woźniczka

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Zmarł prof. Zygmunt Woźniczka – historyk związany przez wiele lat z Uniwersytetem Śląskim, specjalizujący się m.in. w dziejach i kulturze regionu. Przez ostatnie dwa lata kierował Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Miał 68 lat.

Informację o śmierci naukowca przekazali przedstawiciele Instytutu, którym kierował. „Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym – 24 lutego 2022 roku, zmarł nasz dyrektor i kolega prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka. Składamy kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie” - napisali.

Wyrazy współczucia bliskim zmarłego złożył także marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. „Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. prof. Zygmunta Woźniczki, dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego, historyka zaangażowanego w sprawy Śląska. To niepowetowana strata dla wielu z nas. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia" – napisał w mediach społecznościowych.

Funkcję dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego prof. Woźniczka pełnił od 1 marca 2020 roku. Przez rok w charakterze p.o. dyrektora, a od 1 marca 2021 r. już jako dyrektor. Zainicjował powstanie w Instytucie tzw. „pracowni Korfantego”, której celem jest badanie dorobku tego polityka, a także powstań śląskich.

Zygmunt Woźniczka urodził się w 1954 roku w Sosnowcu. W 1977 roku ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego pracą magisterską pt. „Wpływ sytuacji międzynarodowej na życie polityczne w Polsce 1948-1956”.

W 1984 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc pracy „Ruch Obrońców Pokoju w Polsce w latach 1948-1975”. Habilitację uzyskał w 2001 roku na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praca habilitacyjna zatytułowana była „Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953”. W 2021 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

„Jako wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego prowadził zajęcia m.in. z historii Polski, historii współczesnej, czy dziejów Śląska. Od 2005 roku pełnił funkcję dyrektora Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska w Zakładzie Teorii i Historii Kultury UŚ. Był kilkakrotnie na stażach naukowych w Londynie. Wyróżniony wielokrotnie nagrodami Rektora UŚ. Wydał 7 książek, oraz opublikował ponad 130 artykułów” - przypomnieli przedstawiciele Instytutu.

„Był głęboko zaangażowany w zagadnienia historii najnowszej oraz problemy kultury, szczególnie kultury Górnego Śląska. Żywo interesował się zagadnieniami związanymi z przesiedleniami ludności kresowej i wkładem Kresowiaków w rozwój życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego na Śląsku. Często gościł w regionalnym radio i telewizji, gdzie dzielił się swoją wiedzą” - dodali.

Obszarem zainteresowań badawczych prof. Woźniczki było także polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r. oraz emigracja polska w Londynie.

Prof. Woźniczka pełnił także wiele funkcji w różnych instytucjach, komisjach i stowarzyszeniach. M.in. w latach 2012-2015 był dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu, pracował również w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie, był Przewodniczącym Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczącym Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, wiceprzewodniczącym Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej.

Był także członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach (1994-1999), Komisji Historycznej PAN w Katowicach, Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Zarządu Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski, Komitetu Organizacyjnego Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

Prof. Woźniczka był m.in. laureatem Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2007) przyznawanej przez Związek Górnośląski, został także wyróżniony medalem „Pro Memoria” nadanym mu przez urząd kombatantów.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ dki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022