Nauka dla Społeczeństwa

30.11.2023
PL EN
14.02.2022 aktualizacja 14.02.2022

Szefowa ERC: Polska radzi sobie dobrze we wspieraniu badań naukowych na poziomie krajowym

źródło: Fotolia źródło: Fotolia

„Polska radzi sobie bardzo dobrze i robi dużo, by wspierać badania naukowe, w tym podstawowe na poziomie krajowym” – mówiła na konferencji w Brukseli prof. Maria Leptin, przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Podczas webinarium organizowanego przez biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli działającego w partnerstwie z Business & Science Poland, przewodnicząca ERC prezentowała możliwości finansowania badań podstawowych w Unii Europejskiej.

Mówiła, że wysoka ocena polskich osiągnięć i pozytywnego trendu w dziedzinie badań podstawowych znalazła swoje potwierdzenie w liczbie grantów przyznawanych przez ERC polskim naukowcom. „W tegorocznej edycji nagród Starting Grant, Polska otrzymała najwyższą do tej pory liczbę ośmiu grantów” – podkreśliła.

Starting Grant mogą otrzymać początkujący naukowcy na projekt trwający do 5 lat. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro. ERC wspiera nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach nauk. Laureaci mają swobodę w wyborze programu badawczego i budowy własnego zespołu.

Od 2007 roku Europejska Rada ds. Badań przyznała Starting Grants 27 razy badaczkom i badaczom afiliowanym w polskich ośrodkach. Do grona laureatów grantów dołączyło w tym roku kolejnych osiem osób.

W rozmowie z dyrektorką biura NCBR w Brukseli Ewą Kocińską-Lange, prof. Leptin zwracała uwagę na potrzebę wsparcia finansowego dla badań podstawowych nie tylko na poziomie europejskim, ale też krajowym. W tym kontekście przewodnicząca ERC wskazała na Polskę jako kraj dobrze radzący sobie z tym wyzwaniem.

Leptin zwróciła uwagę na to, że brytyjscy naukowcy tracą na wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. „Nie mogą otrzymać grantów ERC, gdyż umowa stowarzyszenia pozostaje niepodpisana, ale nie są też całkowicie wykluczeni, bo w teorii, kwalifikują się do otrzymania wsparcia” - wyjaśniła.

Ewa Kocińska-Lange podkreśliła, że w aplikowaniu o granty ERC ważne jest skorzystanie ze wsparcia, jakie oferuje zarówno Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR, sieć Horyzontalnych Punktów Kontaktowych, jak i Biuro Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. „Warto skonsultować swój wniosek i skorzystać z porad ekspertów, także wcześniejszych laureatów ERC, aby zwiększyć swoje szanse na sukces” - mówiła.

Leptin objęła stanowisko Przewodniczącej ERC 1 listopada 2021 r. Wcześniej, w latach 2010-2021, pełniła funkcję Dyrektora Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Założyła również grupę badawczą w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu.

W 1994 roku Maria Leptin została profesorem w Instytucie Genetyki Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech, gdzie nadal kieruje grupą badawczą. Jest członkiem EOBM, Academia Europaea i Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk (Leopoldina) oraz honorowym członkiem Akademii Nauk Medycznych.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) to instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez pomoc najlepszym naukowcom, inżynierom i pracownikom akademickim, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych.

PAP - Nauka w Polsce, Łukasz Osiński

luo/ tebe/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023