Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.05.2022
PL EN
25.01.2022 aktualizacja 25.01.2022

Rektor UKSW wprowadza zaostrzone zasady funkcjonowania uczelni do końca semestru zimowego

23.03.2021. Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 na warszawskich Młocinach. PAP/Albert Zawada 23.03.2021. Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 na warszawskich Młocinach. PAP/Albert Zawada

Rektor UKSW podjął decyzję o zaostrzeniu zasad funkcjonowania uczelni od poniedziałku 24 stycznia do końca semestru zimowego. Wskazał, że dziekani mają uprawnienia do wydania zezwoleń na prowadzenie zajęć zdalnie oraz, że dotyczy to także sesji egzaminacyjnej.

"W całej Polsce obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Mimo dotychczas podjętych działań – dezynfekcji, dystansu i maseczek – wzrost ten jest niepokojący. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo studentom, doktorantom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji, a także członkom Państwa Rodzin, podjąłem decyzję o zaostrzeniu zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie od dnia 24 stycznia do końca semestru zimowego" - napisał rektor ks. prof. Ryszard Czekalski w piśmie do społeczności akademickiej UKSW.

Wskazał w nim, że dziekani wydziałów posiadają stosowne uprawnienia do wydawania zezwoleń na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. "Uprawnienia te dotyczą także sesji egzaminacyjnej" - dodał. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli specyfika zajęć wymaga zaliczenia stacjonarnego, należy je przeprowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (odpowiednie sale, zachowanie dystansu).

Rektor poinformował także, że kierownicy jednostek administracji uczelni, w porozumieniu z kanclerzem UKSW, uprawnieni są do kierowania pracowników do pracy zdalnej, z zachowaniem ciągłości funkcjonowania jednostek. "Należy zminimalizować liczbę osób świadczących pracę stacjonarnie, przy czym należy pamiętać o ogólnych zasadach bezpieczeństwa w przypadku bezpośredniej obsługi interesantów" - napisał ks. prof. Czekalski.

Przypominał, że wszystkie osoby przebywające na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych UKSW.

"Proszę jednocześnie, aby pracownicy, doktoranci i studenci, którzy otrzymali pozytywny wynik testu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie poinformowali właściwe władze Wydziału lub bezpośrednich przełożonych" - zaapelował.

"Życzę wszystkim Państwu zdrowia, studentom i doktorantom powodzenia w sesji egzaminacyjnej. Ufam, że nasze prewencyjne działania pozwolą na normalne rozpoczęcie funkcjonowania Uczelni w semestrze letnim" - dodał rektor. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022