Nauka dla Społeczeństwa

05.02.2023
PL EN
20.01.2022 aktualizacja 20.01.2022

Blisko 40 mln zł na projekty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

W module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) minister edukacji i nauki sfinansuje 39 projektów na łączną kwotę prawie 40 mln zł - poinformowało MEiN w środę.

Jak podało MEiN w komunikacie, NPRH powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem programu jest uzupełnienie polskiego programu grantowego o projekty, których nie można sfinansować w konkursach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w konkursach ze środków europejskich.

Do dziewiątego konkursu NPRH zgłoszono 268 wniosków. Sfinansowanych zostanie 39 projektów na łączną kwotę prawie 40 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, największe finansowanie w ramach konkursu, prawie 1,8 mln zł, otrzymało Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Środki będą przeznaczone na realizację projektu "Kontynuacja Edycji krytycznej pism wszystkich Bolesława Prusa".

Finansowanie w wysokości blisko 1,76 mln zł uzyskał Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, którzy będzie opracowywał "Atlas historyczny Rzeczypospolitej. Ruś Czerwona w drugiej połowie XVI wieku – przygotowanie map szczegółowych w postaci cyfrowej oraz edycja źródeł". W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będzie finansowany również projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego "Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część 2: Żywoty świętych, pisma polemiczne i katechetyczne". Łączna kwota wsparcia na ten cel to ponad 1,74 mln zł.

Blisko 1,7 mln zł to wysokość wsparcia finansowego dla Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk na realizację przedsięwzięcia "Scalanie dziedzictwa. Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków zachodniego pogranicza ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej". Wsparcie otrzyma także m.in. Uniwersytet w Białymstoku, który będzie opracowywał edycję krytyczną "Pism" Henryka Sienkiewicza z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Łączna kwota finansowania tego projektu wyniesie prawie 1,66 mln zł.

Priorytetowymi obszarami badawczymi konkursu w module Dziedzictwo narodowe były: dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych, kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

MEiN podało, że w ramach NPRH finansowanie uzyskują projekty, które mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych, cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych, zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych oraz wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023