Nauka dla Społeczeństwa

28.05.2023
PL EN
12.01.2022 aktualizacja 12.01.2022

Zakończyła się pierwsza edycja Areopagu Uniwersytetów

Od lewej: prof. W. Czakon, prof. A. Giza-Poleszczuk, prof. J. Popiel (rektor UJ), prof. B. Kaniewska (rektor UAM), prof. A. Z. Nowak (rektor UW), prof. M. Kalinowski (rektor KUL), prof. M. Żukowski, dr hab. G. Tchorek, prof. G. Błażejczyk-Majka. Fot. Mirosław Kaźmierczak. Od lewej: prof. W. Czakon, prof. A. Giza-Poleszczuk, prof. J. Popiel (rektor UJ), prof. B. Kaniewska (rektor UAM), prof. A. Z. Nowak (rektor UW), prof. M. Kalinowski (rektor KUL), prof. M. Żukowski, dr hab. G. Tchorek, prof. G. Błażejczyk-Majka. Fot. Mirosław Kaźmierczak.

O systemie wartości, relacjach, gospodarce, zarządzaniu i finansach w dobie covidu i o granicach etycznych w medycynie rozmawiali naukowcy w czasie czterech spotkań w ramach pierwszej edycji debaty "Areopag Uniwersytetów". Ostatnie spotkanie odbyło się w poniedziałek w Warszawie.

Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Tematem przewodnim cyklu debat był świat w dobie pandemii COVID-19.

"Organizując te spotkania, chcieliśmy sprawdzić, jak jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i jaki wpływ możemy wywrzeć na współpracę między poszczególnymi uczelniami oraz na społeczeństwo. Rezultaty debat przekroczyły moje oczekiwania. Zarówno ze względu na część merytoryczną prezentowaną przez ekspertów, wzajemny szacunek uczestników, jak i potrzebę tego typu analiz. Najważniejszą sprawą jest jednak to, że – czasem mimo różnych poglądów – potrafimy ze sobą rozmawiać" – powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP przez biuro prasowe UW rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak. Jednocześnie zapowiedział, że inicjatywa ta będzie kontynuowana.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron.

Podczas ostatniego spotkania głos zabrali rektorzy trzech pozostałych uczelni organizujących Areopag.

"Jedna z definicji szczęścia mówi o tym, żeby nie zabierać problemów dnia wczorajszego w funkcjonowanie w następnym dniu. O ile w wymiarze indywidualnym ma to swoje uzasadnienie, o tyle w szerszym wymiarze społecznym, uniwersyteckim, to jest dopiero punkt wyjścia. Nasze spotkania pokazały, że istnieje potrzeba rozmowy i dialogu na wysokim poziomie" – powiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Z kolei rektor UAM Bogumiła Kaniewska stwierdziła, że bardzo ważne jest to, aby w gronie uniwersytetów zaczęto rozmawiać o funkcji uczelni we współczesnym świecie, o tym, co się dzieje z nauką.

Podczas poniedziałkowej debaty na UW, dotyczącej gospodarki, zarządzania i finansów w dobie covidu debatowali dr hab. Grzegorz Tchorek (UW), który mówił o rynkach finansowych w dobie COVID-19, prof. Marian Żukowski (KUL), który skupił się na makroekonomicznych konsekwencjach kryzysu. Z kolei prof. Lucyna Błażejczyk-Majka (UAM) opowiedziała o konkurencyjności gospodarek w dobie COVID-19. Mikroekonomiczne konsekwencje kryzysu w zakresie zarządzania przedstawił prof. Wojciech Czakon (UJ).

PAP - Nauka w Polsce,  Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023