Nauka dla Społeczeństwa

25.09.2023
PL EN
22.12.2021 aktualizacja 22.12.2021

Uniwersytet Warszawski przystąpił do EOSC Association

źródło: Fotolia źródło: Fotolia

Uniwersytet Warszawski został członkiem EOSC Association, stowarzyszenia instytucji naukowych zaangażowanych w opracowanie i realizację strategii rozwoju European Open Science Cloud (EOSC).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska otwartej nauki, które zapewni naukowcom narzędzia, serwisy i zasoby niezbędne do prowadzenia badań, a także przechowywania, wyszukiwania i ponownego wykorzystywania rezultatów badań.

W działania EOSC Association zaangażowane jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, które od wielu lat działa na rzecz otwartej nauki oraz rozwija narzędzia informatyczne i serwisy umożliwiające otwarte udostępnianie wyników badań. Pracownicy ICM UW uczestniczą w powołanych w październiku tego roku grupach zadaniowych, które wypracowują rozwiązania istotne dla realizacji i aktualizacji strategicznego planu badań i innowacji EOSC.

EOSC Association utworzone zostało 29 lipca 2020 r. przez 4 organizacje założycielskie, a aktualnie zrzesza ponad 200 członków oraz obserwatorów. Członkowie realizują cele uzgodnione w porozumieniu podpisanym przez Unię Europejską i EOSC Association. Ekosystem EOSC jest współtworzony w ramach szeregu projektów i inicjatyw finansowanych zarówno przez Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone, natomiast stowarzyszenie odgrywa ważną rolę w koordynacji tych inwestycji.

Więcej informacji na temat EOSC Association znaleźć można na stronie: https://eosc.eu

PAP - Nauka w Polsce

uka/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023