Paweł Wieczorkiewicz z Politechniki Warszawskiej zwycięzcą Złotego Medalu Chemii 2021

Źródło: mat. prasowe
Źródło: mat. prasowe

Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej został lauretaem pierwszej nagrody w konkursie Złoty Medal Chemii 2021. Tematem zwycięskiej pracy dyplomowej był wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych.

Złoty Medal Chemii skierowany był do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2020/2021, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Organizatorem konkursu był Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Tematem zwycięskiej pracy należącej do Pawła Wieczorkiewicza był „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych”. Praca napisana została pod opieką naukową prof. Haliny Szatyłowicz. Praca miała na celu teoretyczne opisanie wpływu zmian w strukturze cząsteczek odpowiadających za kodowanie i transfer materiału genetycznego. Tego typu zmiany struktury mogą powodować nieprawidłowości w procesach biologicznych. Kluczowym oddziaływaniem międzycząsteczkowym wpływającym na te zjawiska jest wiązanie wodorowe, którego analiza była głównym celem pracy. Ponadto, w badaniach wykorzystano, po raz pierwszy do opisu tego typu układów, model cSAR.

Srebrny Medal Chemii zdobyła Karolina Urbanowicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jej praca zatytułowana „Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonana była pod opieką naukową dr inż. Krzysztofa Durki.

Trzecią Nagrodę – Brązowy Medal Chemii otrzymała Dominika Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z pracą pod tytułem „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji” napisanej pod opieka naukową dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr. inż. Wiktorii Tomal.

Wyróżnienia konkursowe oraz nagrodę finalistów otrzymali: Aleksandra Bandzerewicz z Politechniki Warszawskiej, Zofia Dziekan z Uniwersytetu Warszawskiego, Marita Pigłowska z Politechniki Poznańskiej oraz Patryk Wesołowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżnienia DuPont otrzymały: Dominika Krok z Politechniki Krakowskiej, Marita Pigłowska z Politechniki Poznańskiej, Kamila Splinter z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Na laureata Złotego Medalu Chemii czekała nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostały także cztery wyróżnienia konkursowe o wartości 1 tys. złotych i trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

"Poziom prac laureatów jest z roku na rok coraz lepszy i mam nadzieję, że doświadczenia z tegorocznej edycji przyczynią się do dalszego rozwoju laureatów na drodze naukowej. Nauka jest bardzo potrzebna do rozwiązywania problemów teraźniejszego świata i konkurs Złoty Medal Chemii jest pokrzepiającym dowodem na to, że kolejne pokolenia posiadają niezwykłe kompetencje naukowe" – mówi prof. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN, cytowany w prasowym komunikacie.

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu odbyło się 9 grudnia 2021 podczas uroczystego spotkania w formie telekonferencji online, podczas którego obecni byli organizatorzy, laureaci oraz ich promotorzy a także wszyscy patroni konkursu.

Patronat honorowy na konkursem sprawował prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Na zdjęciu dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła. PAP/Tomasz Wojtasik. 12.06.2023

    Kalisz/ Andrzej Wojtyła ponownie rektorem Uniwersytetu Kaliskiego

  • Przemyśl, 28.10.2023. PAP/Darek Delmanowicz

    Zmarł geograf prof. Grzegorz Węcławowicz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera