Nauka dla Społeczeństwa

28.02.2024
PL EN
24.11.2021 aktualizacja 24.11.2021

Prezes ABM: ten rok będzie rekordowy pod względem rejestracji i realizacji badań klinicznych Polsce

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Ten rok będzie rekordowy pod względem rejestracji i realizacji badań klinicznych Polsce - zapowiedział prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński inaugurując we wtorek konferencję poświęconą priorytetom naukowym w zdrowiu na 2022 rok.

We wtorek odbyła się konferencja "Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia". Podsumowano na niej działania Agencji Badań Medycznych zrealizowane w 2021 roku oraz przedstawiono plany naukowe na 2022 roku.

Prezes ABM, przedstawiając ponad dwuletnie funkcjonowanie agencji zaznaczył, że 2021 rok będzie rekordowym rokiem, jeśli chodzi o rejestrację i realizację badań klinicznych w Polsce. Wyraził też nadzieję, że nadal będzie ona tworzyła nowoczesny system ochrony zdrowia w Polsce.

"To ponad 800 badań klinicznych (...). Samych badań niekomercyjnych będzie około stu, a więc mówimy o gigantycznym przyroście od momentu, gdy agencja powstawała" - powiedział. Zaznaczył, że ABM zrealizowała zakładany plan, czyli budowanie innowacyjnego systemu ochrony zdrowia.

"Nie możemy mówić o nowoczesnym systemie ochrony zdrowia bez inwestycji w innowacje. W tej instytucji nie tylko finansujemy, ale też budujemy kompetencje w zakresie kadry, infrastruktury, nauki na najwyższym poziomie" - wytłumaczył.

Dodał też, że przez ostatnie dwa lata ABM przekazała ponad 1,5 mld zł na projekty naukowe. "To jest ponad 130 projektów naukowych w zakresie onkologii, kardiologii, geriatrii, pediatrii. Ta kwota robi wrażenie, ale to, co jest najważniejsze to fakt, że 50 tys. pacjentów skorzysta z dostępu do innowacyjnych terapii" - powiedział, zaznaczając, że dla tych pacjentów dzięki temu jest szansa na lepsze i dłuższe życie.

Przypomniał o sektorowych projektach - wdrożeniu technologii CAR-T cells potrzebnej m.in. pacjentom hematologicznym, dzieciom chorym na białaczkę. "Można powiedzieć, że ta technologia pojawi się w Polsce dzięki stumilionowemu grantowi" - powiedział Sierpiński.

"Kolejną technologią będzie ta z zakresu mRNA. Technologia przyszłości, szczepień, onkologiczna. Bardzo się cieszę, że wprowadzamy Polskę, bo za parę dni zakończymy ten konkurs, do takiej awangardy światowej. Nie gonimy zachodu, ale w pewnym sensie bierzemy udział w tych trendach światowych" - dodał.

Przypomniał też, że ABM tworzy również nowoczesną infrastrukturą badań klinicznych w Polsce i pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi. "Stworzenie sieci centrów badań klinicznych stanowi zmianę paradygmatu organizacji badań klinicznych w Polsce. Te 16 centrów, które dotychczas już sfinansowaliśmy, będą stanowiły tę sieć badań klinicznych, która w standardzie europejskim zapewni nam dostęp do nowoczesnego leczenia, wysokiego komfortu dla pacjentów i - co bardzo istotne - również istotnego impactu ekonomicznego" - wyliczył.

Zwrócił uwagę również na to, że rynek badań klinicznych to istotna część gospodarki. "Chcemy, by ten rynek się rozwijał. By badania kliniczne były istotną częścią polskiej innowacyjnej gospodarki. Widzimy tutaj duży potencjał, chociażby jak policzymy wpływy do budżetu państwa, które mogą się pojawić" - powiedział.

Natomiast odnosząc się do planów agencji na następny rok i kolejne lata zaznaczył, że będzie ona wprowadzać rządowy plan rozwoju biotechnologii. "To jest bezprecedensowe wydarzenie realizowane na zlecenie Rady Ministrów z pieniędzy budżetowych, europejskich, które zmieni zupełnie oblicze polskiej biotechnologii. To będą 2 mld zł, które trafią do polskich przedsiębiorców, do polskich start-up'ów, by budować kompetencje na przyszłość" - powiedział.

Wyraził opinię, że pozwolą one "na to, by wejść do pierwszej ligi, jeśli chodzi prowadzenie badań, inwestycje w badania i rozwój". Już teraz wskazał, że stworzone zostało konsorcjum firm globalnych i polskich - Warsaw Health Innovation Hub.

"Już dzisiaj stajemy się pewnym benchmarkiem dla Europy. Rząd Słowacji, rząd Rumunii zwrócił się do nas z prośbą o pokazanie, jak (...) doprowadziliśmy do stworzenia takiego partnerstwa publiczno-prawnego. To szczególnie cieszy, że Polska staje się przykładem pewnych rozwiązań" - dodał.

Prezes ABM zapewnił również, że przyszły rok upływnie pod znakiem wyczekiwanych konkursów istotnych z punktu widzenia budowania całkowicie odmiennego podejścia do innowacji: "konkurs na sztuczną inteligencję w medycynie, robotykę, długo oczekiwany konkurs na wyroby medyczne - wielki polski niewykorzystany potencjał". "To będzie kilkaset milionów złotych, które otrzymają polskie zespoły badawcze, po to, by te nowoczesne produkty wdrożyć do systemu" - wyliczał.

Będzie to również - jak kontynuował - okres niekomercyjnych badań w zakresie geriatrii, chorób zapalnych, cywilizacyjnych. "Co cieszy mnie szczególnie, to precedensowy konkurs w skali polskiej na badania w zakresie epidemiologii i zdrowia publicznego" - podkreślił.

Przypomniał, że ABM sfinansowała kilkadziesiąt projektów dotyczących walki z wirusem SARS-CoV-2. "Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy przynajmniej kilka z nich przyniesie już pierwsze owoce" - dodał.

Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do dwuletniej działalności agencji podkreślił, że udało się stworzyć instytucję, która nie tylko finansuje badania, ale staje się "centrum wiedzy".

"ABM staje się nie tylko grantodawcą, ale doradcą m.in. ministra zdrowia w planowaniu, wybieraniu priorytetów i strategii postępowania, jeśli chodzi o rozwój całego sektora medycznego" - powiedział minister, wskazując równocześnie na znaczenie nowoczesnych technologii w rozwoju sektora medycznego.

Minister stwierdził, że rozważając tę kwestię trzeba wziąć pod uwagę, że zwiększać się będzie zainteresowanie usługami medycznymi (popyt) m.in. ze względu na starzejące się społeczeństwo i wzrost świadomości zdrowotnej Polaków, z drugiej jednak strony - spotykać się to będzie z problemem niewystarczającej liczby specjalistów (podaż).

"Tylko i wyłącznie technologia może pozwolić spotkać ze sobą ten rosnący wykładniczo popyt z ograniczoną podażą" - dodał.(PAP)

autorka: Klaudia Torchała

tor/ agz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024