Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
23.11.2021 aktualizacja 23.11.2021

12 tys. dolarów za odkrycia

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Autorów znaczących odkryć w fizyce, astronomii lub w pokrewnych dziedzinach nauki można do 22 lutego 2022 r. zgłaszać do Nagrody im. Franka Wilczka. Wartą 12 tys. dolarów brutto nagrodę funduje Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Kościuszkowską.

Nominacja następuje za jedno, znaczące osiągnięcie w fizyce, astronomii lub w dziedzinach im zbliżonych, dokonane przez naukowca samodzielnie lub w ramach współpracy. W przypadku współpracy wkład osoby nominowanej do osiągnięcia musi być jednoznacznie określony, wiodący i absolutnie niezbędny dla sukcesu całości projektu. Jeżeli badacz uzyskał stopień naukowy doktora, to nominacja nie może nastąpić później niż 7 lat od daty nadania tego stopnia naukowego. Konkurs adresowany jest do „młodych naukowców”. Nominowani muszą zamieszkiwać na stałe w Polsce i mieć polskie obywatelstwo.

Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień doktora z dziedziny, w której dokonane zostało odkrycie. Dodatkowo wymagane są 3 listy rekomendacyjne od specjalistów z tej dyscypliny. Listu nie sporządza osoba, która dokonała nominacji. W formularzu nominacyjnym należy opisać konkretne osiągnięcie wraz z uzasadnieniem oraz listę co najwyżej pięciu związanych z tym publikacji osoby nominowanej. Dokumenty wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na adres: fw.prize@uj.edu.pl.

Opiekunem nagrody jest dziekan Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Frank Wilczek, amerykański fizyk teoretyk, noblista w dziedzinie fizyki.

Osiągnięcia naukowe prof. Wilczka miały decydujący wpływ na rozwój współczesnej teorii cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych (chromodynamiki). Za odkrycie asymptotycznej swobody w teorii oddziaływań silnych między kwarkami, którego dokonał wspólnie z Davidem Grossem i opisał w swojej pracy doktorskiej, otrzymał trzydzieści lat później Nagrodę Nobla (2004).

Profesor Frank Wilczek urodził się 15 maja 1951 r. Jest potomkiem polskich i włoskich emigrantów. Licencjat z matematyki uzyskał na Uniwersytecie w Chicago w 1970 r. Dwa lata później uzyskał tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Princeton. Na tym samym Uniwersytecie uzyskał stopień doktora fizyki (1974) oraz stanowisko profesora (1989). Od 2000 r. jest profesorem w Centrum Fizyki Teoretycznej Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Profesor jest również popularyzatorem nauki. Wraz z żoną, Betsy Devine, napisał książkę „W poszukiwaniu harmonii”, gdzie porównał twórczość naukową i wyjaśnianie fenomenów od mikro- do makroświata do komponowania symfonii poprzez syntezowanie harmonicznie współbrzmiących wariacji i tematów muzycznych.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://fw-prize.fais.uj.edu.pl

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022