Nauka dla Społeczeństwa

24.09.2023
PL EN
16.11.2021 aktualizacja 16.11.2021

Uniwersytety Trzeciego Wieku w pandemii COVID-19

źródło: Fotolia źródło: Fotolia

Odzyskanie grup słuchaczy - to jedno z największych wyzwań liderek Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) – wynika z raportu „ZOOM na UTW w czasach pandemii”.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które od ponad 15 lat aktywizuje i wspiera seniorów z całej Polski i prowadzi program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zbadało, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na Uniwersytety Trzeciego Wieku. Przyjrzano się m.in. kondycji słuchaczy i ich samopoczuciu, formom kontaktowania się, relacji z otoczeniem oraz sytuacji finansowej.

Jak podsumowali autorzy badania, największym wyzwaniem liderek UTW jest odzyskanie grup swoich słuchaczy - osób, które z powodu pandemii COVID-19 rezygnowały z kontaktu i poddawały się całkowitej izolacji. „Liderki podejmowały próby podtrzymania relacji poprzez organizowanie spotkań w parkach, kawiarniach czy na działkach, ale podstawowym narzędziem do kontaktu pozostawał telefon oraz strona internetowa uniwersytetu” - podkreślono w raporcie „ZOOM na UTW w czasach pandemii”.

Jak zwrócili uwagę autorzy raportu, „nie wszystkie UTW w okresie pandemii się zamknęły”.

„Dzięki zaangażowaniu osób dostrzegających potrzeby innych, zmodyfikowane działania wychodziły poza gmachy budynków” - zauważyli autorzy raportu.

Wśród badanych często pojawiała się tęsknota za działaniami bezpośrednimi i kontaktem z ludźmi. „Okazało się, że rola, jaką wspólnota rówieśnicza pełni w życiu osób starszych, staje się w wielu przypadkach coraz ważniejszym elementem sieci społecznej” - podkreślili autorzy badania.

Z drugiej jednak strony, wyniki raportu pokazują trudność w radzeniu sobie ze strachem związanym z próbami powrotu do kontaktów twarzą w twarz (osoby zaszczepione na COVID-19 mają o wiele więcej odwagi).

W anonimowym badaniu realizowanym latem 2021 r. wzięło udział 10 liderek i 10 słuchaczek z UTW z całej Polski. Badanie ma pomóc dostosować projekt „UTW dla społeczności” - wolontariat Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności do warunków pandemicznych.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. było zarejestrowanych w Polsce 640 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – centrów edukacyjno-społeczno-kulturowym, w których liczba studiujących wynosiła 113 200 osób.

Więcej na ten temat w raporcie: https://utwdlaspolecznosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-z-badania-Zoom-na-UTW-w-czasie-pandemii.pdf

PAP - Nauka w Polsce

amk/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023