Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.05.2022
PL EN
04.11.2021 aktualizacja 04.11.2021

Studenci z polskich uczelni mogą starać się o stypendium Eiffel Excellence

źródło: Fotolia źródło: Fotolia

Studenci polskich uczelni, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, mogą ubiegać się o stypendium Eiffel Excellence. O przyznanie stypendium dla kandydata wnioskuje wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, skierowany do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne oraz - dodatkowo - w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

O przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane muszą skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów: jakości przedstawionej kandydatury; strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej; priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2022 r. Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnię. Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu upływa 7 stycznia 2022 r., a wyniki będą ogłaszane od 4 kwietnia 2022 r.

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły się dwie studentki z Polski.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022