Nauka dla Społeczeństwa

29.02.2024
PL EN
29.10.2021 aktualizacja 29.10.2021

O torfowiskach na konferencji ONZ COP26

Źródło: prof. M. Lamentowicz Źródło: prof. M. Lamentowicz

O znaczeniu torfowisk w walce ze zmianami klimatu przypominają naukowcy z UAM i UPP w kontekście zbliżającej się konferencji ONZ COP26. Tam zdecydowano, że torfowiskom poświęcony będzie osobny pawilon.

Konferencja ONZ COP26 dotycząca zmian klimatu odbędzie się w tym roku w Glasgow (Wielka Brytania) między 31 października a 12 listopada.

Na konferencji tej jeden ze specjalnych pawilonów poświęcony będzie torfowiskom. Przedstawione na tam być znaczenie terenów podmokłych dla walki z globalnym ociepleniem.

"Świat musi chronić, przywracać i gospodarować w sposób zrównoważony torfowiskami dla dobra przyszłych pokoleń" - przypominają z tej okazji badacze torfowisk z UAM i UPP.

Źródło: prof. M. Lamentowicz
Źródło: prof. M. Lamentowicz

Na badania tego zespołu Polaków powołano się m.in. w raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) “Climate Change 2021, The Physical Science Basis”, opublikowanym 7 sierpnia br.

W artykule Polaków, zauważonym w tym ważnym międzynarodowym raporcie, badacze podsumowywali, jakie znaczenie mają torfowiska dla klimatu.

"To unikalne siedliska, które zajmują około 3 proc. powierzchni lądu i charakteryzują się dużą wrażliwością na klimat. Te bardzo złożone ekosystemy wpływają zarówno na obieg wody, jak i na obieg węgla w skali lokalnej i globalnej" - zaznaczają badacze.

Torfowiska są również cennymi ekosystemami ze względu na swoje właściwości łagodzące w postaci powodzi lub erozji gleby, a także mogą magazynować i filtrować wodę w krajobrazie. W wyniku dużej wilgotności mogą również gromadzić duże ilości węgla, co powoduje, że torfowiska ochładzają klimat.

Z drugiej strony zmagazynowany węgiel może być uwalniany do atmosfery w wyniku spadku wilgotności i przyspiesza to procesy globalnego ocieplenia. Oprócz zmian klimatycznych, torfowiska podlegają presji spowodowanej działalnością człowieka, taką jak zmiany użytkowania gruntów lub pożary.

Źródło: prof. M. Lamentowicz
Źródło: prof. M. Lamentowicz

Ochrona i odtwarzanie torfowisk mogą zarówno łagodzić zmiany klimatyczne, jak i zaburzenia bilansu wodnego. W zauważonej w raporcie IPCC pracy Polaków (doi:10.1007/978-3-319-71788-3_12) przedstawiono przegląd stanu i cech torfowisk w kontekście zmian klimatycznych i zaburzeń wywołanych działalnością człowieka.

Autorami pracy o torfowiskach są mgr inż. Kamila M. Harenda, prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, mgr inż. Mateusz Samson oraz dr hab. Prof. UPP Bogdan H. Chojnicki.

Źródło: prof. M. Lamentowicz
Źródło: prof. M. Lamentowicz

Ostatni raport IPCC jest ważnym źródłem informacji o antropogenicznych skutkach zmian klimatu i nie pozostawia złudzeń - zmiany są wyraźne, a ich skutki będą narastać wraz ze wzrostem średniej temperatury globu.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024