Nauka dla Społeczeństwa

03.03.2024
PL EN
21.10.2021 aktualizacja 22.10.2021

Ogólnopolska konferencja „Zdrowie w Twojej głowie” - już w weekend

Fotolia Fotolia

Jakie są przyczyny kryzysu psychiatrii dziecięcej i ogólnego kryzysu psychiatrii w Polsce? Jak przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia psychicznego młodzieży? Będą o tym dyskutować w najbliższy weekend specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii, epidemiologii, edukacji i socjologii. Przewidziano transmisję online.

Ogólnopolska konferencja zdrowia psychicznego "Zdrowie w Twojej głowie" odbędzie się 23 i 24 października 2021 roku.

Pierwszego dnia planowana jest ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, epidemiologii, edukacji, czy socjologii oraz reprezentantów organizacji studenckich. Profesjonalna wiedza, zaprezentowana w trakcie paneli eksperckich podczas konferencji, posłuży jako wstęp do merytorycznej rozmowy o możliwych ścieżkach poprawy obecnej sytuacji, związanej ze zdrowiem psychicznym i dostępem do pomocy psychologicznej.

Drugiego dnia odbędą się debaty eksperckie na temat zdrowia psychicznego doktorantów. Zwieńczeniem konferencji będzie debata społeczna.

Pierwszego dnia konferencja odbędzie się na platformie MS Teams, drugiego - za pośrednictwem Youtube. Wydarzenia obu dni będą też transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. na TYM profilu). Program, szczegóły wydarzenia i formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji dostępne są na TEJ stronie.

Wśród prelegentów wystąpią: prof. Marta Bogdanowicz (- psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii UG, założycielka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji); dr Jacek Moskalewicz (- socjolog, od roku 1988 członek Panelu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, laureat prestiżowej Jellinek Memorial Award); prof. Dominika Dudek (- specjalista psychiatra, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie); dr Piotr Toczyski (- adiunkt Instytutu Filozofii i Socjologii APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej APS oraz trzyletnich badań w działaniu na rzecz zdrowia publicznego w Polsce); dr Katarzyna Julia Kowalska (- dr nauk prawnych, radca prawny, przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka, prorektor ds. Nauczania WSNS Pedagogium w Warszawie); dr Tomasz Rowiński (- adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości UKSW w Warszawie, dyrektor Instytutu Psychologii na tej uczelni, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży); dr Paweł Atroszko (- adiunkt w Zakładzie Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii UG, autor ponad 90 prac naukowych, kierownik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z obszaru uzależnień behawioralnych), prof. Bogusław Śliwerski (- pedagog, profesor UŁ oraz APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2019), prof. Dorota Klus-Stańska (- kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkoła działającym przy Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych UG) oraz Koło Badań Psychologicznych "Experior", które działa przy Instytucie Psychologii UG od 2014 r. i koncentruje się na przygotowaniu studentów do prowadzenia badań naukowych, a także na projektach interwencyjnych i społecznych.

Organizatorami są Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Badań Psychologicznych “Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Organizatorzy podkreślają, że w ostatnich latach obserwujemy kolejne odsłony tzw. kryzysu psychiatrii dziecięcej i ogólnego kryzysu psychiatrii w Polsce. Od dekad w Polsce rośnie psychopatologia wśród najmłodszych pokoleń. Obecnie, biorąc pod uwagę dostępne dane, wydaje się, że Polska jest na niepokojącej trajektorii, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne ogólnej populacji.

Celem konferencji ma być zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, zwłaszcza młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej.

W trakcie konferencji swoje opinie przedstawią eksperci zajmujący się tematyką zdrowia psychicznego w Polsce. Planowana jest dyskusja dotycząca przyczyn obecnego stanu i możliwych działań, mogących przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia psychicznego młodych pokoleń. Poruszona zostanie rola systemu edukacji w pogłębianiu się tych problemów, co może pomóc nawiązać dialog między ekspertami z obszaru edukacji oraz zdrowia psychicznego.

Inicjatywa konferencji wyszła od studentów i organizacji studenckich. W tym kontekście - jak podkreślają organizatorzy - celem wydarzenia jest m.in. poznanie opinii ekspertów na temat tego, jaką rolę mogą pełnić studenci i liczne organizacje studenckie w promowaniu zdrowia psychicznego w Polsce, zwłaszcza wśród najmłodszych, a także podjąć dyskusję na ten temat.

Nauka w Polsce - PAP

zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024