Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2022
PL EN
11.08.2021 aktualizacja 11.08.2021

Komisja sejmowa negatywnie o wniosku Senatu w sprawie nowelizacji dotyczącej uczelni zawodowych

Fotolia Fotolia

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała we wtorek wniosek Senatu o odrzucenie nowelizacji dotyczącej uczelni zawodowych. Oznacza to, że projekt będzie głosowany w Sejmie na środowym posiedzeniu.

Senat w piątek odrzucił nowelizację ustawy, dotyczącą uczelni zawodowych. Zakłada ona m.in. umożliwienie szkole wyższej – mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki – używania w swojej nazwie określenia "akademia nauk stosowanych". Dlatego projekt trafił ponownie do Sejmu.

Z kolei we wtorek sejmowa Komisja Edukacji i Nauki zdecydowała o odrzuceniu stanowiska Senatu. Za przyjęciem wniosku izby wyższej o odrzucenie w całości nowelizacji głosował jeden poseł, 18 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy będzie zatem głosowana w Sejmie w środę po południu.

Nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotował resort edukacji i nauki. Umożliwia ona uczelni mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używanie w swojej nazwie wyrazów "akademia nauk stosowanych".

Poza tym uczelnie, które spełnią określone kryteria, mogłyby prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów, zawartego z uczelnią mającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów.

Uczelnia zawodowa uzyska pozwolenie na prowadzenie studiów bez konieczności zawarcia porozumienia, jeżeli m.in. w okresie dwóch lat akademickich, poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek, liczba studentów kształcących się w niej wyniosła co najmniej 250 osób, z czego ponad 50 proc. kształciło się na studiach stacjonarnych. Kolejny warunek: uczelnia musi być dla co najmniej 50 proc. wykładających w niej nauczycieli akademickich podstawowym miejscem pracy. Poza tym musi prowadzić studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach.

W nowelizacji wskazano, że "rozwiązania te zapewnią uczelniom zawodowym większą rozpoznawalność i renomę w lokalnych społecznościach, a także będą stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego rozwijania potencjału organizacyjnego i podnoszenia jakości prowadzonego kształcenia".

"Proponowane regulacje pozwolą uczelniom zawodowym wyróżniającym się ugruntowaną i stabilną pozycją w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiednią jakością prowadzonego kształcenia usamodzielnić się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela" – czytamy w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu podkreślono, że weryfikacja spełniania przez uczelnię zawodową (publiczną i niepubliczną) wskazanych powyżej warunków będzie przeprowadzana na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.(PAP)

Autor: Iwona Pałczyńska

ipa/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022